PALI-CARE

10.04.2024

Naziv projekta: Krepitev celovite paliativne oskrbe v čezmejnih regijah Hrvaške in Slovenije

Opis:
Glavni cilj projekta je krepitev usposobljenosti strokovnjakov na področju paliativne oskrbe in vzpostavitev čezmejnega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj s področja paliativne oskrbe preko oblikovanja skupnih trajnostnih rešitev za izboljšanje dostopa do paliativne oskrbe, v skrbi za uporabnike v čezmejnem prostoru.

Cilj bo dosežen z izvajanjem projektnih aktivnosti, ki so namensko zasnovane tako, da bodo k paliativni oskrbi pristopale bolj celostno in sistematično in so namenjene multiplikaciji v vse regije čezmejnega območja, tudi v druge regije EU. 

Glavni rezultati, ki bodo doseženi, so:

  1. skupni akcijski načrt izvajanja storitev paliativne oskrbe na čezmejnem območju in protokoli kot enoten dokument za vzpostavitev in izboljšanje sistema paliativne oskrbe v posameznem zdravstvenem zavodu in/ali skupnosti na čezmejnem območju; 
  2. skupno sodelovanje 4 institucij, katerih bogate izkušnje in strokovnost zaposlenih na tem področju so že pokazatelj, da bo izvedba projektnih aktivnosti zagotovila izboljšanje storitev paliativne oskrbe ne le v obmejnem prostoru, temveč tudi kot zagon za ureditev območja na nacionalni ravni in ravni EU;
  3. skupno izobraževalno pilotno gradivo izobraževalnih digitalnih gradiv o paliativni oskrbi za premostitev vrzeli med potrebnim znanjem pri izvajanju storitev v paliativni oskrbi in znanjem, pridobljenim na tem področju v formalnem izobraževanju zdravstvenih in drugih izvajalcev paliativne oskrbe.

Vrednost: 860.074,08 EUR
Sredstva ESRR: 688.059,26 EUR
Obdobje izvedbe: 1.3.2024. – 28.2.2026. 
Program/Sklad: Interreg Slovenija - Hrvaška 2021 - 2027.
Vodja projekta: Županijska bolnišnica Čakovec
Partnerji v projektu: Dom zdravlja Čakovec, Slovensko društvo Hospic, Splošna bolnišnica Murska Sobota 

Več informacij o projektu: http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/#approved

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost