Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

Neakutna bolnišnična obravnava je namenjena pacientom, ki po končani akutni bolnišnični obravnavi potrebujejo nadaljnje zdravljenje, rehabilitacijo, zdravstveno nego ali paliativno oskrbo s ciljem okrevanja, da dosežejo ustrezno stopnjo neodvisnosti, preden so odpuščeni v domačo oskrbo, ali pa nameščeni v socialnovarstveno ustanovo. Namestitev na NBO je medicinsko indicirana oziroma jo odredi zdravnik.

Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (v nadaljevanju NBO) se  deli na dva odseka:

  • podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju PBZ) in
  • negovalni odsek (v nadaljevanju NO).

Letno na NBO obravnavamo okoli 350 pacientov. V letu 2016 smo na odseku PBZ obravnavali 155 pacientov, na odseku NO pa 214 pacientov.

Vloga za namestitev na oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (.pdf)
Kriteriji za premestitev in namestitev na neakutno bolnišnično obravnavo v SB M. Sobota 
Soglasje za premestitev v SB M. Sobota 

Seznam zdravstvenih delavcev Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo

Razpored oddelka:
Kontakt
Oddelek za neakutno bonišnično obravnavo: 02 512 33 97
Vodstvo
Ludvik Kepe
dr. med., spec. fiziater
Predstojnik oddelka za neakutno bonišnično obravnavo
Marija Flisar
dipl. m. s., mag. zdr. nege
Glavna medicinska sestra

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost