Urgentni center

Urgentni center je namenjen nujnim in življenjsko ogroženim pacientom.    

16. 9. 2015 je v skladu z enotno metodologijo delovanja urgentnih centrov v državi začel delovati Urgentni center (v nadaljevanju UC) v Splošni bolnišnici M. Sobota. Pacienti so napoteni v UC s stopnjo nujnosti 1 (nujno) ali brez napotnice na osnovi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015). V UC so pacienti obravnavani v različnih organizacijskih enotah glede na stopnjo nujnosti njihove obravnave in vrste zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo. Postopek obravnave pacienta je opredeljen v dokumentu Proces oskrbe akutno bolnih in poškodovanih pacientov v UC.

Dejavnost

V okviru UC delujejo:

  • Triaža in administrativni sprejem
  • Kirurška nujna pomoč (KNP)
    Vodja : Arpad Norčič, dr. med., spec. spl. kirurgije in spec. travmatolog
  • Internistična nujna pomoč (INP)
    V. d. vodja: Darko Rajtman, dr. med., spec. interne medicine
  • Splošna dežurna služba Zdravstvenega doma Murska Sobota
  • Enota za opazovanje in nadzor (opazovalnica do največ 24 ur)
  •  Reanimacijski prostor za življenjsko ogrožene paciente

Triaža se izvaja na osnovi triažne matrike, ki je vodilo za delo triažnih medicinskih sester. Triažna matrika je skupni dogovor o obravnavi pacientov, ki potrebujejo nujno zdravljenje v naši ustanovi. Tako smo na osnovi Manchesterskih triažnih algoritmov dorekli stanja, kjer naj bi paciente obravnavali. Vsak triažni algoritem ima točno definirane simptome, na osnovi katerih paciente razporedimo v triažno kategorijo.

Manchesterske triažne skupine, ki določajo stopnjo nujnosti v Urgentnem centru

Ime triažne skupine

Barva

Maksimalni čas do
obravnave (v min)

TAKOJŠNJA

RDEČA

0

ZELO NUJNA

ORANŽNA

10

NUJNA

RUMENA

60

STANDARDNA

ZELENA

120

NENUJNA

MODRA

240

 

Vrstni red in čas čakanja na pregled sta odvisna od nujnosti stanja in ne od vrstnega reda prihoda; bolj nujne paciente bomo obravnavali prej, čeprav bodo prišli kasneje.

Čas čakanja na pregled je od NIČ minut (za življenjsko ogrožene) do 4 ure za nenujne primere.

Hudo bolni pacienti potrebujejo daljši čas obravnave v ambulanti, zato se čakalna doba za druge podaljša.

Delovni čas: Urgentni center deluje 24 ur dnevno, 7 dni v tednu.

Vse druge splošne dežurne službe ostajajo na istih mestih (Lendava, Ljutomer, G. Radgona).

Za otroke in mladostnike, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, je organizirana pediatrična dežurna služba v sklopu posameznih Zdravstvenih domov v Pomurju vsak dan do 20. ure. Po tej uri pediatrične paciente prevzame splošni dežurni zdravnik zdravstvenega doma.

Urgentne ambulante pokrivajo samo nujna stanja in ne vseh poškodbenih in bolezenskih stanj, ki potrebujejo specialistično obravnavo, kar je v skladu z drugim odstavkom 103. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 ). Zato  pacienti ne morejo pričakovati, da bodo v urgentni ambulanti dobili vse potrebne specialistične storitve, če te niso nujne, pa čeprav so v ustanovi na voljo. Dostop do vseh potrebnih specialističnih storitev ureja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010). 

Urgentni center zgibanka (.pdf)

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja UC: 02 512 37 10
Vodja zdravstvene nege v UC: 02 512 36 91
Informacije: 02 512 37 00
Vodstvo
Darko Rajtman
dr. med., spec. interne medicine
Gabrijela Voršič
dipl. m. s.
Vodja zdravstvene nege v UC

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost