Kakovost

Sistem vodenja kakovosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota

 
Pristop k uvajanju sistema vodenja kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi na področju kakovosti in varnosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota je bila strateška odločitev vodstva, ki so jo spodbudile aktivnosti Ministrstva za zdravje in zahteve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
 
V Splošni bolnišnici Murska Sobota imamo vzpostavljen in certificiran sistem vodenja kakovosti (v nadaljevanju SVK) od leta 2011 naprej. 
Z rednim izvajanjem certifikacijskih presoj sistema vodenja kakovosti vsako leto ponovno izkazuje svojo dolgoročno usmeritev na področju izboljševanja varnosti in kakovosti  svojih storitev.
 
Trenutno se zaposleni v naši bolnišnica lahko ponašamo z naslednjimi dovoljenji, nazivi, certifikati: 
1. Dovoljenje za delo oddelka za laboratorijsko medicino 
2. Dovoljenje za delo oddelka za patologijo in citologijo
3. Splošna bolnišnica Murska Sobota je donorski center 
4. Smo učni zavod 
5. Družini prijazno podjetje (polni certifikat)
6. Standard ISO 9001: 2015
7. Standard EN 15 224: 2016
8. American Accreditation Commission International (AACI) - Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije
9. HACCP sistem za področje proizvodnje, prometa in oskrbe bolnika z živili/hrano; 
10. RAL GZ-992/ I. za področje oskrbe s tekstilom.
11. Novorojencem prijazna porodnišnica
 

Certifikati

ISO 9001: 2015 
AACI- American Accreditation Commission International
ISO EN 15 224: 2016

Politika kakovosti

Kazalniki kakovosti

Kazalniki kakovosti:

Seznam kliničnih poti:

Merjenje izkušenj pacientov:

Koordinator sistema vodenja kakovosti v SB MS:
mag. Zdenka Gomboc, profesorica zdravstvene vzgoje
T: 02 512 33 39
E: zdenka dot-no-spam gomboc at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost