Bolnišnična lekarna

Bolnišnična lekarna je samostojna organizacijska enota bolnišnice, za preskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, ki se uporabljajo za zdravljenje in nego pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici oziroma pod nadzorom zdravnika bolnišnice. Bolnišnična lekarna ima prostore v medetaži in v kleti kirurškega bloka. 
 
Bolnišnična lekarna ima naslednje odseke:
- Odsek za zdravila in medicinske pripomočke
- Odsek priprave parenteralnih in magistralnih zdravil
- Odsek za klinično farmacijo
 
Poglavitne storitve lekarne so:
- izvajanje postopkov preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki (nabava, sprejem, prevzem, shranjevanje in izdajanje), 
- izvajanje nadzora nad zalogami zdravil na oddelkih bolnišnice, 
- izvajanje dejavnosti klinične farmacije (farmacevti so vključeni v vse postopke varne, razumne in pravilne uporabe zdravil v bolnišnici), 
- izvajanje farmakovigilance, farmakoekonomike, farmakoepidemiologije in farmakoinformatike, 
- spremljanje in analiza opozorilnih nevarnih dogodkov pri zdravljenju z zdravili,
- izdelava in priprava aseptičnih pripravkov in magistralnih zdravil,
- preskrbo drugih izvajalcev lekarniške dejavnosti z magistralnimi zdravili, pripravljenimi in izdelanimi pod posebnimi pogoji, 
- redne kontrole zalog zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 
- zagotavljanje sledljivost zdravil do pacienta, 
- sodelovanje pri nabavi zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja prek javnih naročil.
- izvajanje strokovnega izobraževanja študentov farmacije v okviru študijske prakse, specializantov klinične in lekarniške farmacije v sklopu    specializacije ter farmacevtskih tehnikov v sklopu pripravništva;
- izvajanje kliničnih vaj za študente farmacije pri predmetu klinična farmacija.
Razpored oddelka:
Kontakt
Predstojnik
Vodstvo
doc. dr. Alenka Kovačič
mag. farm., spec.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost