Interni oddelek02 512 35 20 02 512 35 12
Predstojnica oddelka: prim. Vlasta Petric, dr.med., specialist interne medicine in revmatologije
Kirurški oddelek02 512 33 15 02 512 33 26
Predstojnik oddelka: dr. sci. Radenko Koprivica, dr.med., spec. kirurg
Urgentni center02 512 37 02
Vodja UC: mag. Dejan Majc, dr. med., spec. internist
Ginekološko - porodniški oddelek02 512 33 45
Predstojnik oddelka: Peter Janko, dr. med., spec.gin. in porod.
Otroški oddelek02 512 34 75
Predstojnik oddelka: prim. asist. mag. Zdravko Roškar, dr.med., spec.ped.
Oddelek za ortopedijo02 512 35 99
Predstojnik oddelka: prim. Slavko Kramberger, dr. med., spec. ortoped.
Oddelek za perioperativno medicino02 512 32 99
Predstojnik oddelka: Irena Drožina, dr. med., spec. anest. z rean.
Pljučni oddelek02 512 35 63
Predstojnik oddelka: Simona Slaček, dr. med., spec. pulmolog
Infekcijski oddelek02 512 34 52 02 512 34 53
Predstojnik oddelka: dr. Emil Pal, dr. med., spec. infektolog
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla02 512 33 92
Predstojnik oddelka: v.d. Franc Žoldoš, dr.med., spec. otorinolaringolog
Očesni oddelek 02 512 33 77
Predstojnik oddelka: asist. Satar Baghrizabehi, dr.med.,spec.oft.
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo02 512 33 97
Predstojnik oddelka: Ludvik Kepe, dr.med., spec. fiziater
Oddelek za radiologijo02 512 35 74
Predstojnik oddelka: prim. doc. dr. Marija Šantl Letonja, dr. med., spec. rad.
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino02 512 32 63
Vodja: Franjo Kljajić, dr. med., spec. ortop.
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko02 512 34 23
Predstojnik oddelka: Valerija Cvetko Weiss, mag.farm., spec.med.biokemije
Oddelek za patologijo02 512 32 60
Predstojnik oddelka: Jurij Miloš Borovšak, dr. med., spec. patolog
Bolnišnična lekarna02 512 34 42
Predstojnica: mag. Nada Bernat, mag. farm.
Centralna inštrumentarska služba02 512 31 61
Vodja: Simona Sečko, dipl. m. s.
Služba sterilizacije02 512 33 55
Vodja: Sandra Čarni, san. inž.
Socialna služba02 512 31 20 02 512 31 62
Odgovorna oseba: Boštjan Mrzlak, dipl.soc.del.
Raziskovalna in izobraževalna dejavnost02 512 37 21
Vodja: doc. dr Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja
Odnosi z javnostmi02 512 37 32
Odgovorna oseba: Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. komunikologinja
Finančno-računovodska služba02 512 38 35
Vodja: mag. Melita Vratar, preizk. rač.
Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize02 512 31 13
Vodja: Natalija Zrim, univ. dipl. ekon.
Nabavna služba02 512 31 15
Vodja:
Služba za informatiko02 512 31 06
Vodja: Simon Gašpar, univ. dipl. ing. rač. in inf.
Pravno-kadrovska služba02 512 31 89
Vodja: Matevž Ružič, univ. dipl. prav.
Tehnično-vzdrževalna služba02 512 32 05
Vodja: Peter Brenčič, dipl. inž. el.
Splošna služba02 512 31 17
Vodja: Jožica Viher, spec. javne uprave
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije02 512 32 03
Vodja: Renata Pleh, uni. dipl. inž. tehnologije
Čistilna služba02 512 31 48
Vodja: Rosvita Gjergjek, dipl. m. s.
Služba za oskrbo s tekstilom02 512 32 01
Vodja: Nada Obal, dipl. m. s.
AACI-EN-15224 Certifikat Družini prijazno podjetje Naložba v vašo prihodnost