OBVESTILA
Obiski bolnikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota
16. 4. 2024

Obiski bolnikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota so dovoljeni vsak delovni dan med 14. in 16. 30 uro ter ob vikendih med 14. in 16. uro, razen na Otroškem oddelku, kjer so obiski (zaenkrat) dovoljeni eni zdravi osebi na dan.

Na Oddelku za perioperativno medicino so obiski dovoljeni vsak dan med 14. in 15. uro, največ dvema osebama (najožji svojci).

Več ...
ANKETA
PREMS - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskave o izkušnjah pacientov z zdravstvenimi obravnavami

1. PREMS - Izkušnje pacientov z obravnavo v bolnišnicah (hospitalna obravnava) Vabilo z vprašalnikom prejmete ob odpustu iz bolnišnice v času raziskave.

Več

2. PREMS - Izkušnje pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah Vabilo z vprašalnikom prejmete po končani zdravstveni obravnavi v času raziskave.

NAROČANJE NA PREGLED Za naročila in vprašanja v zvezi z naročili ter čakalnimi dobami nas pokličite na 02 512 37 30 ali nam pišite na narocila@sb-ms.si.

Zemljevid bolnišnice

A stavba
Klet:
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Pritličje:
Specialistične ambulante:
kirurškega oddelka
ortopedskega oddelka
očesnega oddelka
oddelka za bolezni ušes, nosu in grla
Blagajna
Pisarna za sprejemanje naročil na preglede v specialistične ambulante
1. nadstropje:
Oddelek za perioperativno medicino:
enota intenzivne terapije
Centralni operacijski blok
Medetaža:
Bolnišnična lekarna
2. nadstropje:
Kirurški oddelek
3. nadstropje:
Kirurški oddelek
Ortopedski oddelek
4. nadstropje:
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla
Očesni oddelek
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
5. nadstropje:
Knjižnica
B stavba
Klet:
Specialistične ambulante:
internega oddelka
pljučnega oddelka
Pisarna za sprejemanje naročil na preglede v specialistične ambulante
Pritličje:
Oddelek za radiologijo
1. nadstropje:
Odsek za dializo
C stavba
Klet:
UKC Maribor
Center za transfuzijsko medicino
Enota za tranzfuzijsko dejavnost Murska Sobota
Pritličje:
Kardiološko diagnostična enota
Interni oddelek
Enota internistične intenzivne terapije
Nevrološke ambulante
1. nadstropje:
Interni oddelek
2. nadstropje:
Interni oddelek
3. nadstropje:
Pljučni oddelek
4. nadstropje:
Gastroenterološka diagnostična enota
D stavba
Oddelek za patologijo:
odsek za prosekturo
E stavba
Tehnično vzdrževalne služba:
VLOŽIŠČE: Sprejem in pošiljanje pošte
PISARNA: Socialni delavec
NADSTROPJE:
Negovalni oddelek
PRITLIČJE:
Enota za naročanje
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo
F stavba
Pritličje:
Otroški oddelek
Infekcijski oddelek
G stavba
Služba za oskrbo s tekstilom
H heliport
I stavba
Kotlovnica
J stavba
Tajništvo
Vodstvo
K stavba
Ginekološko porodniški oddelek
Skupne strokovne službe
L stavba
Urgentni center
Simulacijski center
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
M stavba
Služba za prehrano in dietoterapijo
Jedilnica
N stavba
Telefonist, varnostnik

Oddelki, ambulante in službe

Interni oddelek 02 512 35 20 02 512 35 12
Predstojnik oddelka: mag. Dejan Majc, dr. med., spec. internist
Kirurški oddelek 02 512 33 15 02 512 33 26
Predstojnik oddelka: Robert Golob, dr. med., spec. kirurg
Urgentni center 02 512 37 00
Vodja UC: Darko Rajtman, dr. med., spec. interne medicine
Ginekološko-porodniški oddelek 02 512 33 62
Predstojnik oddelka: Dr. Luka Roškar, dr. med., spec. gin. in porod.
Otroški oddelek 02 512 34 75
Predstojnik oddelka: prim. asist. mag. Zdravko Roškar, dr. med., spec. ped.
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo 02 512 34 93
Vodja: Samantha Malok, dr. med., spec. pediater
Oddelek za ortopedijo 02 512 35 99
Predstojnik oddelka: Tomaž Brodnik, dr. med., spec. ortopedske kirurgije
Oddelek za perioperativno medicino 02 512 32 99
Predstojnik oddelka: Irena Drožina, dr. med., spec. anest. z rean.
Pljučni oddelek 02 512 35 63
Predstojnik oddelka: Simona Slaček Kovšca, dr. med., spec. pulmolog
Infekcijski oddelek 02 512 34 52 02 512 34 53
Predstojnik oddelka: dr. Emil Pal, dr. med., spec. infektolog
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla 02 512 33 92
Predstojnik oddelka: Franc Žoldoš, dr. med., spec. otorinolaringolog
Očesni oddelek 02 512 33 77
Predstojnik oddelka: Mitja Šterman, dr. med., spec. oft.
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo 02 512 33 97
Predstojnik oddelka: Ludvik Kepe, dr. med., spec. fiziater
Oddelek za radiologijo 02 512 35 71
Predstojnik oddelka: Aleksander Kisilak, dr. med., spec. rad.
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 02 512 32 63
Predstojnik: Dragana Marković Đorđević, dr. med., spec., fizikalne in rehabilitacijske medicine
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko 02 512 34 23
Predstojnik oddelka: Mitja Lah, univ. dipl. biokem., spec. med. biokemije
Oddelek za patologijo 02 512 32 60
Predstojnik oddelka: mag. Ivana Glumbić, dr. med., spec. patolog
Bolnišnična lekarna 02 512 32 47
Predstojnica: doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
Centralna inštrumentarska služba 02 512 31 61
Vodja: Simona Sečko, dipl. m. s.
Služba sterilizacije 02 512 33 55
Vodja: Sandra Čarni, san. inž.
Socialna služba 02 512 31 20 02 512 31 62
Odgovorna oseba: Boštjan Mrzlak, dipl. soc. del.
Raziskovalna dejavnost 02 512 37 31
Vodja: doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja
Odnosi z javnostmi 02 512 37 32
Odgovorna oseba: Danijela Skledar, dipl. ekon.
Finančno-računovodska služba 02 512 38 35
Vodja: Stanka Lülik, mag. poslovnih ved
Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize 02 512 31 13
Vodja: Natalija Zrim, univ. dipl. ekon.
Nabavna služba 02 512 31 15
Vodja: Tamara Gradinski, mag. ekon. in posl. ved
Služba za informatiko 02 512 31 06
Vodja: Simon Gašpar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Pravno-kadrovska služba 02 512 31 89
Vodja: Simon Zore, mag. prav.
Tehnično-vzdrževalna služba 02 512 32 05
Vodja: Peter Brenčič, dipl. inž. el.
Splošna služba 02 512 31 75
Vodja: Andreja Tivadar, dipl. ekon.
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije 02 512 31 92
Vodja: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehnologije
Čistilna služba 02 512 31 48
Vodja: Špela Maligec Fajs, mag. zdr. ved
Služba za oskrbo s tekstilom 02 512 31 93
Vodja: Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Enota za naročanje 02 512 31 21
Vodja: Živa Kološa, mag. poslovnih ved
Naloži več

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji

KAKO DO NAS

razdalja:
čas potovanja:
AACI-EN-15224