Kirurški oddelek

Kirurški oddelek je organizacijsko razdeljen na štiri odseke:

  • odsek za abdominalno kirurgijo,
  • odsek za travmatologijo,
  • odsek za urologijo in
  • odsek za žilno kirurgijo.

V okviru Kirurškega oddelka delujejo:

  • dve operacijski dvorani,
  • specialistične ambulante,
  • Stoma posvetovalnica,
  • Enota intenzivne nege za travmatološke in ortopedske paciente,
  • Enota intenzivne nege za abdominalne, žilne in urološke paciente.

Na Kirurškem oddelku letno obravnavamo približno 5000 bolnikov, naredimo približno 3200 večjih operativnih posegov in 4200 ambulantnih operativnih posegov. Ambulantnih pregledov opravimo preko 60 000.

Seznam zdravstvenih delavcev kirurških ambulant

Seznam zdravstvenih delavcev in sodelavcev kirurškega abdominalnega, urološkega in žilnega odseka z enoto za intenzivno nego

Seznam zdravstvenih delavcev kirurškega travmatološkega odseka z enoto za intenzivno nego

Razpored oddelka:
Čakalne dobe
oddelka
Naše čakalne dobe
Kontakt
Kirurgija drugo nadstropje
Kirurgija tretje nadstropje
Enota intezivne nege
Obiski 
vsak delavnik
od 14.00 do 16.30
ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 14.00 do 16.00
OTROŠKA SOBA
od 9.00 do 18.00
KIRURŠKA INTENZIVNA NEGA
vsak dan
od 14.00 do 16.00 - 2 obiskovalca 10 minut
Vodstvo
dr. sci. Radenko Koprivica
dr. med., spec. kirurg
Vodja kirurških dejavnosti
Bojana Jerebic
dipl. m.s., mag. zdr. - soc. manag.
Vodja zdravstvene nege za področje kirurških dejavnosti
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost