Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna dejavnost je ključna za strateški razvoj bolnišnice, ker s spodbujanjem, izvajanjem ter koordinacijo raziskovalnega dela ustvarja razmere za pridobitev strokovnih nazivov, hkrati skrbi za objavljanje v strokovni literaturi in aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih ter si prizadeva za pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov. Rezultati teh aktivnosti so prav tako pogoj za habilitacije v pedagoške nazive na fakultetah in pridobitev nazivov klinične odličnosti posameznih medicinskih dejavnosti.

Raziskovalna skupina in raziskovalci

Splošna bolnišnica Murska Sobota je od leta 2009 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij (številka 2841) in ima vzpostavljeno raziskovalno skupino z nazivom Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo (številka 2841-001).

V raziskovalno skupino je trenutno vključenih 16 raziskovalcev, ki so razporejeni na raziskovalna področja: Mikrobiologija in imunologija, Srce in ožilje, Metabolne in hormonske motnje, Javno zdravstvo (varstvo pri delu), Psihologija in Farmacija.

V raziskovalno skupino je od leta 2018 vključen tudi raziskovalec, ki ga prek programa Mladi raziskovalci sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Program poteka od leta 1985 in predstavlja mehanizem za kadrovsko pomladitev raziskovalnih skupin ter dotok svežih idej in pristopov.

Podrobnejši opis raziskovalnega področja in aktivnosti posameznega raziskovalca Splošne bolnišnice Murska Sobota je dostopen v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Raziskovalni projekti

Raziskovalne projekte, ki jih (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v grobem delimo na temeljne in aplikativne.

Temeljni raziskovalni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Sofinanciranje raziskovalnega projekta je vezano na javni razpis. Uspešni predlogi projektov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in ki so v dvofaznem postopku izbrani na podlagi pridobljenih recenzij tujih recenzentov in predloga strokovnih teles Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so sofinancirani za obdobje, določeno v razpisu.

Splošna bolnišnica Murska Sobota kot partnerska ustanova (so)izvaja naslednja temeljna raziskovalna projekta:
Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405), v okviru katerega med prebivalci mesta Murska Sobota poteka prevalenčna epidemiološka raziskava SOBOTA-HF  in Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi (J3-9292).

Kot nosilna ustanova (so)izvajamo temeljni raziskovalni projekt z naslovom Epidemiologija, patofiziologija in klinični pomen pomanjkanja železa pri kroničnih kardiopulmonalnih boleznih (J3-9284).

V Splošni bolnišnici Murska Sobota sodelujemo pri projektih ciljnega raziskovalnega programa z naslovom Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom (V3-1729)  in naslovom Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (V3-1902), ki ju sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Prav tako smo (so)izvajalci projekta Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2017-2019 in Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 20202022, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in podpira Mestna občina Murska Sobota. V okviru projekta poteka obsežna medijska kampanja z naslovom Nepopustljivo srce.

Splošna bolnišnica Murska Sobota želi raziskovalno dejavnost graditi na interdisciplinarnosti ter povezovanju z drugimi ustanovami doma in v tujini in tako sodeluje v mednarodnih projektih RegioHelp in COST Action 15222- European Network for Cost Containment and Improved Quality of Care.

Klinične in akademske raziskave

V bolnišnici potekajo tudi klinične raziskave, usmerjene v diagnostične in terapevtske postopke različnih področij medicine.

Spodbujamo predvsem lastne akademske raziskave, omogočamo in izvajamo pa tudi raziskave v okviru nacionalnih ter mednarodnih združenj in projektov, sponzorirane raziskave in raziskave na drugih medicinskih in nemedicinskih področjih.

Izbrane znanstvene objave

Ključni element raziskovalnega dela je predstavitev in objavljanje raziskovalnih rezultatov. Raziskovalci svoje dosežke predstavljajo v obliki prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter objavljajo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Nekatere znanstvene objave raziskovalcev Splošne bolnišnice Murska Sobota v letu 2020:

TIBAUT, Miha, MANKOČ RAMUŠ, Sara, PETROVIČ, Danijel. The C allele of the reactive oxygen species modulator 1 (ROMO1) polymorphism rs6060566 is a biomarker predicting coronary artery stenosis in Slovenian subjects with type 2 diabetes mellitus. BMC Medical Genomics 2020, vol. 13, no. 1, str. 1-12. [COBISS.SI-ID 42422019]

PODGORŠEK, Daša, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva, LOGAR, Mateja, PAVLOVIĆ, Andrea, REMEC-ZAFRED, Tatjana, BAKLAN, Zvonko, PAL, Emil, CERAR KIŠEK, Tjaša. Evaluation of real-time PCR targeting the lipL32 gene for diagnosis of Leptospira infection. BMC Microbiology 2020, vol. 20, no. 1, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 13947907]

ROŠKAR, Saška, SEDLAR, Nataša, FURMAN, Lucija, ROŠKAR, Maja, PODLESEK, Anja. Association of selected area-level indicators with suicide mortality in Slovenian municipalities. Crisis 2020, in press. [COBISS.SI-ID 41303555]

JAARSMA, Tiny, HILL, Loreena, CASTIELLO, Teresa, ČELUTKIENÈ, Jelena, PLYMEN, Carla M., PIPER, Susan E, RIEGEL, Barbara, RUTTEN, Frans H., GAL, Tuvia Ben, LAINŠČAK, Mitja, et al. Self-care of heart failure patients: practical management recommendations from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure 2020, in press. [COBISS.SI-ID 51500547]

LAINŠČAK, Mitja, MILINKOVIĆ, Ivan, POLOVINA, Marija, CRESPO LEIRO, Marisa, LUND, Lars H., ANKER, Stefan D., LAROCHE, Cécile, FERRARI, Roberto, COATS, Andrew J., MCDONAGH, Theresa A., et al. Sex- and age-related differences in the management and outcomes of chronic heart failure: an analysis of patients from the ESC HFA EORP Heart Failure Long-Term Registry. European Journal of Heart Failure 2020, vol. 22, iss. 1, str. 92-102. [COBISS.SI-ID 13990915]

ČELUTKIENÈ, Jelena, LAINŠČAK, Mitja, GAYAT, Etienne, GRAPSA, Julia, HARJOLA, Veli-Pekka, MANKA, Robert, NIHOYANNOPOULOS, Petros, VRETTOU, Rosa, ANKER, Stefan D., FILIPPATOS, Gerasimos, et al. Imaging in patients with suspected acute heart failure: timeline approach position statement on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure 2020, vol. 22, iss. 2, str. 181-195. [COBISS.SI-ID 14988547]

SEFEROVIĆ, Petar M., JANKOWSKA, Eva A., COATS, Andrew J., MAGGIONI, Aldo P., LOPATIN, Yuri, MILINKOVIĆ, Ivan, POLOVINA, Marija, LAINŠČAK, Mitja, TIMMIS, Adam, HUCULECI, Radu, et al. The Heart Failure Association Atlas: rationale, objectives, and methods. European Journal of Heart Failure 2020, vol. 22, iss. 4, str. 638-645. [COBISS.SI-ID 15193603]

CHIONCEL, Ovidiu, PARISSIS, John T, MEBAZAA, Alexandre, THIELE, Holger, DESCH, Steffen, BAUERSACHS, Johann, HARJOLA, Veli-Pekka, GAL, Tuvia Ben, ČELUTKIENÈ, Jelena, LAINŠČAK, Mitja, et al. Epidemiology, pathophysiology and contemporary management of cardiogenic shock: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure 2020, vol. 22, no. 8, str. 1315-1341. [COBISS.SI-ID 51500291]

ROSSIGNOL, Patrick, LAINŠČAK, Mitja, CRESPO LEIRO, Marisa, LAROCHE, Cécile, PIEPOLI, Massimo Francesco, FILIPPATOS, Gerasimos, ROSANO, Giuseppe M., SAVARESE, Gianluigi, ANKER, Stefan D., SEFEROVIĆ, Petar M., et al. Unravelling the interplay between hyperkalaemia, renin-angiotensin-aldosterone inhibitor use and clinical outcomes: data from 9222 chronic heart failure patients of the ESC-HFA-EORP Heart Failure Long-Term Registry. European Journal of Heart Failure 2020, vol. 22, iss. 8, str. 1378-1389. [COBISS.SI-ID 13995267]

CILENŠEK, Ines, ŠERUGA, Maja, MAKUC, Jana, ZAVRŠNIK, Matej, PETROVIČ, Danijel. The ALOXA5AP gene (rs38022789) is associated with diabetic nephropathy in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus. Gene [Online ed.], 2020, vol. 741, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 34738393]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Living with chronic heart failure: exploring patient, informal caregiver, and healthcare professional perceptions. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, vol. 17, iss. 8, str. 1-16. [COBISS.SI-ID 4738021]

VON HAEHLING, Stephan, VALENTOVA, Miroslava, ANKER, Marcus S., EBNER, Nicole, BEKFANI, Tarek, HAARMANN, Helge, SCHEFOLD, Joerg C., LAINŠČAK, Mitja, CLELAND, John G., DOEHNER, Wolfram, et al. Muscle wasting as an independent predictor of survival in patients with chronic heart failure. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2020, vol. 11, no. 5, str. 1242-1249. [COBISS.SI-ID 51501315]

KAMBIČ, Tim, NOVAKOVIĆ, Marko, TOMAŽIN, Katja, STROJNIK, Vojko, BOŽIČ, Mojca, JUG, Borut. Hemodynamic and hemostatic response to blood flow restriction resistance exercise in coronary artery disease: a pilot randomized controlled trial. Journal of Cardiovascular Nursing, 2020, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 19129347]

KAMBIČ, TimLAINŠČAK, Mitja, HADŽIĆ, Vedran. Reproducibility of isokinetic knee testing using the novel isokinetic SMM iMoment dynamometer. PloS One 2020, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 26793219]

KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Beliefs and practices regarding electronic cigarettes in smoking cessation among healthcare professionals in Slovenia. Tobacco Prevention and Cessation 2020, vol. 6, no. 1, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 4700133]

SEFEROVIĆ, Petar M., PIEPOLI, Massimo Francesco, LOPATIN, Yuri, JANKOWSKA, Eva A., POLOVINA, Marija, STÖRK, Stefan, LAINŠČAK, Mitja, MILIČIĆ, Davor, MILINKOVIĆ, Ivan, FILIPPATOS, Gerasimos, et al. Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Quality of Care Centres Programme: design and accreditation document. European Journal of Heart Failure 2020, vol. 22, iss. 5, str. 763-774. [COBISS.SI-ID 15200003]

HOMAR, Vesna, MIROŠEVIČ, Špela, ŠVAB, Igor, LAINŠČAK, Mitja. Natriuretic peptides for heart failure screening in nursing homes: a systematic review. Heart Failure Reviews 2020, doi: 10.1007/s10741-020-09944-w. [COBISS.SI-ID 34745049]

PEIXOTO DA FONSECA, Guilherme Wesley, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, DORA, Eva, HAEHLING, Stephan, LAINŠČAK, Mitja. Cancer cachexia and related metabolic dysfunction. International Journal of Molecular Sciences 2020, vol. 21, iss. 7, str. 1-19. [COBISS.SI-ID 4737765]

STRAŠEK, Katja, KORVA, Miša, PAL, Emil, RAJTER, Mojca, SKVARČ, Miha, AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana. Case of Babesia crassa-like infection, Slovenia, 2014. Emerging Infectious Diseases 2020, vol. 26, no. 5, str. 1038-1040. [COBISS.SI-ID 13940995]

KAMBIČ, Tim. Blood flow restriction training: you can occlude your veins, but not your oxygen transport. The Journal of Physiology 2020, vol. 598, no. 18, str. 3825-3826. [COBISS.SI-ID 51384835]

Raziskovalna injekcija

Pripravljamo obdobna strokovna srečanja z naslovom Raziskovalna injekcija, v sklopu katerih pregledamo aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti v bolnišnici in izvedemo predavanja z različnih področij medicine, vključno s predstavitvami raziskovalnih, magistrskih in doktorskih del sodelavcev. Obdobno pripravljamo tudi usposabljanja za temelje raziskovalnega dela in pisanja znanstvenih prispevkov.

 

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost