Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo deluje kot multidisciplinarno ter transdisciplinarno timsko sodelovanje različnih strokovnjakov pri obravnavi otrok z vključitvijo otrokove družine ter povezovanjem z vrtci, osnovnimi šolami, centrom za socialno delo in drugimi. Tako so vsi deležniki, ki obravnavajo otroka s posebnimi potrebami in njegovo družino, povezani v celoto, ki daje sistemsko oporo družinam.

V razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo razširjeno individualno in timsko obravnavajo zdravnik specialist pediater, fizioterapevt, diplomirana in srednja medicinska sestra, zdravstveni administrator, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, specialni pedagog, psiholog in po potrebi drugi strokovnjaki. Je  v pritličju stavbe stare porodnišnice.

Seznam zdravstvenih delavcev

Razpored oddelka:
Čakalne dobe
oddelka
Naše čakalne dobe
Kontakt
Naročanje
Kontrole
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost