Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17) Vam kot pacientu omogoča pravico do seznanitve, neoviranega pregleda in prepisa Vaše zdravstvene dokumentacije, pod pogojem, da je zagotovljena vaša identifikacija (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). Zahtevek se lahko vloži tudi prek pooblaščenca, vendar je pri tem potrebno priložiti pisno pooblastilo pacienta. Več informacij o tem najdete v dokumentu:
Pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo (.pdf)

Zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo lahko podate ustno ob obisku, po pošti in po elektronski pošti.

V pomoč smo Vam pripravili obrazec
Zaprosilo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo (.pdf).

Pisno zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo lahko pošljete na

Kopijo oz. prepis dokumentacije Vam bomo poslali na domač (naveden) naslov najkasneje v 5 dneh od vloženega zahtevka.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost