Ugotavljanje zadovoljstva pacientov

Za ugotavljanje zadovoljstva vabimo vse paciente k  izpolnjevanju vprašalnika ob zaključku zdravstvene obravnave oziroma do največ tri mesece po zaključku zdravstvene obravnave.  Do spletnega vprašalnika lahko dostopate na naslednji povezavi

https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl

www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/

Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo? - zloženka (.pdf)

Metodologija 24. 5. 2019 (.pdf)

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost