Zgodovina

15. novembra 1893 so odprli bolnišnico v Murski Soboti. Takrat je imela 4 bolniške sobe oziroma 24 postelj. Po desetih letih se je pokazalo, da je premajhna. Zaradi povečanega obsega in vsebine dela so v njej začeli raznovrstne preureditve ter graditi novo zgradbo na pri Rakičanu.

Infekcijski oddelek je bil zgrajen leta 1953. Prvotno je imel 60 postelj, 20 let zatem je bil preseljen v novo zgradbo Otroškega oddelka. Kasneje so bili prilagojeni pritlični prostori za specialistične ambulante, sprejeme bolnikov, garderobe, arhiv in sanitarije. Kirurški in Ginekološko-porodniški oddelek sta bila leta 1953 prvič prostorsko ločena. 

Ginekološko-porodniški oddelek je bil na dveh mestih. Leta 2001 so začeli graditi novo porodnišnico, vanjo so se preselili leta 2007. Oddelek za ušesa, nos in grlo je bil ustanovljen leta 1963 pod vodstvom zdravnika Jožeta Požuna. Kadrovska zasedba je bila minimalna. Poleg zdravnika so na oddelku delali 2 srednji medicinski sestri, 4 bolničarji, 1 administratorka in 6 strežnic.

Očesni oddelek je nastal bil 4 leta po ustanovitvi očesne ambulante, ki jo je vodila zdravnica Lea Talanyi-Pfeifer, in to leta 1964. Sprva je imel oddelek 30 postelj. Kadrovska zasedba je bila sestavljena iz zdravnice, glavne medicinske sestre, inštrumentarke, bolničark, administratorke ter strežnikov. Otroški oddelek je na novem mestu v Rakičanu od leta 1965. Ob odprtju se je ponašal s svojim laboratorijem, rentgenskim aparatom, inkubatorjem, kuhinjo, mlečno kuhinjo, pralnico in kurilnico.

Interni, Pljučni in Transfuziološki oddelki so se preselili v novo stavbo v Rakičanu leta 1974. Istega leta se je združila laboratorijska služba in se preimenovala v Oddelek za laboratorijsko dejavnost. Je v kletnih prostorih Internega oddelka. Leta 1977 so zgradili prizidek, v katerem so našli prostor dializa in gastroenterološka endoskopija, Rentgenološki oddelek, v kletnih prostorih pa specialistične ambulante. Prehrambena služba je začela obratovati v novi osrednji kuhinji v Rakičanu leta 1983.

V novo zgradbo so se leta 1988 preselili še Kirurški, Ušesni in Očesni oddelek ter specialistične ambulante vseh treh oddelkov, Centralni operacijski blok, Sterilizacija, Fizioterapija, Lekarna in Oddelek za anestezijo in reanimacijo. Služba za energetiko in vzdrževanje v sedanji sestavi je nastala z dograditvijo in preselitvijo celotne bolnišnice v Rakičan, kjer so bili centralna skladišča, delavnice in drugi prostori, namenjeni za dejavnost vzdrževalne službe. Leta 2011 se je Tehnično-vzdrževalna služba preselila v obnovljene prostore stare porodnišnice. Leta 1999 so bili zgrajeni novi prostori za potrebe citologije, patologije in endoskopije. Leta 2007 je bila končana in predana  v uporabo nova porodnišnica. Leta 2015 je v skladu z enotno metodologijo organiziranja enotnih centrov v državi v Splošni bolnišnici Murska Sobota začel delovati Urgentni center.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost