Družini prijazno podjetje

Splošna bolnišnica Murska Sobota je leta 2018 prejela polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v podjetju/organizaciji, ki jih lahko opazimo na različnih nivojih:

 • Vodstvo:
  ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je preizpraševanje vodstva oz. vodilnega managementa o njihovem načinu vodenja podjetja in s tem zaposlenih. Z implementacijo ukrepov vodstvo sporoča, da je zrelo za spremembe, inovacije, druge ali nove načine funkcioniranja, nova znanja. Pripravljeno je na dodatno izobraževanje (vseživljenjsko učenje), ki jim razširi pogled in pokaže, da uspešnost podjetja leži v rokah vseh zaposlenih, ne le peščice.
 • Zaposleni:
  s certifikatom podjetje svojim zaposlenim med drugim sporoča, da jim ni vseeno za njih in za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju ali organizaciji. Najpomembnejše pa je, da zaposleni lahko občuti, da je soustvarjalec uspeha podjetja/organizacije. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki zveča motivacijo in produktivnost zaposlenih.
 • Podjetje:
  na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne ekonomske učinke; večja je produktivnost, saj so zaposleni bolj mirni in zbrani na delovnem mestu, če so opravili in poskrbeli za vse družinske obveznosti. Zaradi tega je manj absentizma, boljša je organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, podjetje/organizacija pa pridobi na ugledu.

 

Družini prijazni ukrepi izboljšujejo:

Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo:

izkoristek vlaganja v kadre

bolniško odsotnost

pridobivanje najboljših kadrov

odsotnost zaradi nege otrok

zadrževanje najboljših kadrov

število nesreč, povezanih z delom

pripadnost zaposlenih podjetju

strošek na enoto

krivuljo učenja in produktivnost

fluktuacijo kadrov

organizacijsko kulturo in sodelovanje med
zaposlenimi in vodstvom

stres, mobing, izgorelost

 

Zastopnica za bolnišnico:

BOJANA VODEB MESARIČ, dipl. sanit. inž.                                     Kontakt: 02 5123 193

Člani:

 1. SABINA STRANJŠAK, mag. ekon. in. posl. ved                   Kontakt: 02 5123 832
 2. SIMON ZORE, mag. prav.                                                     Kontakt: 02 5123 893
 3. Mag. DEJAN MAJC, dr. med., spec. internist                        Kontakt: 02 5123 552
 4. SIMONA SEČKO, dipl. m. s.                                                  Kontakt: 02 5123 161
 5. BOJANA ČRNKO                                                                   Kontakt: 02 5123 833
 6. DOMEN GUJTMAN, dipl. fizioterapevt                                   Kontakt: 02 5123 157

Predstavniki sindikatov:

DOC. DR. ALENKA KOVAČIČ - Sifarm                                              Kontakt: 02 5123 246

JANKO HERCAN - Sindikat delavcev v zdravstveni negi                   Kontakt: 02 5123 700

NATAŠA JANČAR - Sindikat zdravstva in socialnega vartsva Slovenije  Kontakt: 02 5123 587

 

ZLOŽENKA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

 

V primeru morebitnih kršitev se lahko obrnete na:

Ekvilib Inštitut
Naslov: Šišenska 89, 1000 Ljubljana
Projektna pisarna: Medvedova 28, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 3751
Mobilni telefon: 041 878 131
E-pošta: 
info at-no-spam ekvilib dot-no-spam org

Uradne ure: pon. – pet.: 9.00 – 13.00

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost