Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko letno opravimo preko 1.000.000 hematoloških, biokemijskih, urinskih in imuno-kemijskih preiskav. Opravljamo preiskave v bioloških vzorcih pridobljenih iz človeškega telesa (polna kri, serum, plazma, urin, blato, likvor, punktati telesnih votlin, sperma) in tako pridobimo podatke za ocenitev zdravstvenega stanja pacientov, za postavitev oziroma potrditev diagnoze in za spremljanje poteka bolezni.

Na oddelku opravljamo odvzeme za ambulantne in zunanje paciente. Naročniki laboratorijskih storitev so:

  • zdravniki naše bolnišnice,
  • zdravniki zdravstvenih domov,
  • zdravniki zasebniki iz pomurske regije.

Izvajamo tudi laboratorijske preiskave za paciente samoplačnike.

Razpolagamo z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno pa uvajamo tudi nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse.

Vzpostavljen imamo sistem zagotavljanja kakovosti v vseh fazah dela. Kakovost naših storitev zagotavljamo z notranjo kontrolo kakovosti in zunanjo kontrolo s sodelovanjem v republiški kontroli kakovosti SNEQAS ter v mednarodnih neodvisnih kontrolah (RIQAS, INSTAND). Ustrezno, predpisano raven kakovosti potrjuje izdaja dovoljenja za delo, ki ga po pregledu komisije z Ministrstva za zdravje, le-to izda za obdobje 5 let.

Aktivno sodelujemo pri izvajanju praktičnih vaj z dijaki srednje laboratorijske šole in vaj ter pripravništva s študenti Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Del našega dela predstavlja tudi podpora raziskovalni dejavnosti.

Seznam preiskav (.pdf)
Seznam in cenik preiskav za samoplačnike (.pdf)

Razpored oddelka:
Kontakt
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Vodstvo
Valerija Cvetko Weiss
mag. farm., spec. med. biokem.
Predstojnica oddelka za laboratorijsko diagnostiko

T: 02 512 31 58
E: valerija.cvetko-weiss@sb-ms.si​

Nataša Jančar
mag. lab. biomedicine
Odgovorni laboratorijski inženir
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost