Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko letno opravimo preko 1.000.000 hematoloških, biokemijskih, urinskih in imunokemijskih preiskav. Opravljamo preiskave v bioloških vzorcih, pridobljenih iz človeškega telesa (polna kri, serum, plazma, urin, blato, likvor, punktati telesnih votlin, sperma) in tako pridobimo podatke za ocenitev zdravstvenega stanja pacients za postavitev oziroma potrditev diagnoze in za spremljanje poteka bolezni.

Na oddelku opravljamo odvzeme za ambulantne in zunanje paciente. Naročniki laboratorijskih storitev so:

  • zdravniki naše bolnišnice,
  • zdravniki zdravstvenih domov,
  • zdravniki zasebniki iz pomurske regije.

Izvajamo tudi laboratorijske preiskave za paciente samoplačnike.

Imamo najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno pa uvajamo tudi nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse.

Vzpostavljen imamo sistem zagotavljanja kakovosti v vseh fazah dela. Kakovost naših storitev zagotavljamo z notranjo kontrolo kakovosti in zunanjo kontrolo s sodelovanjem v republiški kontroli kakovosti SNEQAS ter v mednarodnih neodvisnih kontrolah (RIQAS, INSTAND). Ustrezno predpisano raven kakovosti potrjuje izdaja dovoljenja za delo, ki ga po pregledu komisije z Ministrstva za zdravje le-to izda za obdobje 5 let.

Aktivno sodelujemo pri izvajanju praktičnih vaj z dijaki srednje laboratorijske šole in vaj ter pripravništva s študenti Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Del našega dela predstavlja tudi podpora raziskovalni dejavnosti.

Seznam za samoplačniške storitve v posodabljanju.

Seznam zdravstvstvenih delavcev Oddelka za laboratorijsko diagnostiko 

Razpored oddelka:
Stavba L-klet
Kontakt
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Vodstvo
Mitja Lah
univ. dipl. biokem., spec. med. biokemije
Predstojnik oddelka za laboratorijsko diagnostiko
Nataša Jančar
mag. lab. biomedicine
Odgovorni laboratorijski inženir

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost