Otroški oddelek

Otroški oddelek zagotavlja specialistično pediatrično ambulantno in bolnišnično zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Letno sprejmemo in bolnišnično oskrbimo približno 2000 otrok ter ambulantno pregledamo približno 3000 otrok.

Otroški oddelek je sestavljen iz treh odsekov:

 • za nedonošenčke in bolne novorojence,
 • za predšolske otroke ter
 • za šolske otroke in mladostnike.

Vsi odseki so vsebinsko in prostorsko ločeni. V sklopu otroškega oddelka deluje tudi dislocirana enota vrtca Murska Sobota in Osnovne šole III iz Murske Sobote s stalno prisotnostjo vzgojiteljice in učiteljice.

Ločeno od oddelka se nahajajo specialistične ambulante. Zdravniki otroškega oddelka opravljajo tudi redno dopoldansko delo v porodnišnici in konzilijarno službo na oddelkih operativnih strok, med dežurstvom pa tudi urgentno službo v porodnišnici in urgentno konzilijarno službo na oddelkih operativnih strok.

Specialistična ambulantna dejavnost s funkcionalno diagnostiko, ki jo opravljamo:

 • otroška alergološko - pulmološka ambulanta,
 • otroška nefrološka ambulanta, otroška gastroenterološka ambulanta,
 • ambulanta za razvojno nevrologijo,
 • UZ za pediatrično diagnostiko, 
 • urgentna pediatrična ambulanta.

Na oddelku omogočamo sobivanje ob otroku in aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja. Poseben pomen dajemo zagotavljanju otrokovih pravic med zdravljenjem v bolnišnici.

Oddelek je tudi učna baza za učence Srednje zdravstvene šole Murska Sobota in za študente zdravstvenih fakultet za področje pediatrije in pediatrične zdravstvene nege. S področja izobraževanja izvajamo delni program specializacije iz pediatrije in pediatrični program za specializacijo iz družinske medicine.

SPOŠTOVANI STARŠI!

Zavedamo se, da ločitev od bolnega otroka pomeni tudi veliko skrb za starše.               

S HIŠNIM REDOM želimo omiliti težave, ki so posledica ločitve otroka od domačega okolja. Menimo, da je za otroka najpomembnejše, če ga obiskujejo predvsem najbližji sorodniki (mati, oče), po ENA ALI NAJVEČ DVE OSEBI HKRATI. Drugi obiskovalci pa so otroku največkrat v breme, ga utrujajo in ne prispevajo k boljšemu počutju. Odvečni obiski neredko ovirajo delo zdravstvenega osebja in povzročajo gnečo. Vljudno vas prosimo, da s tem seznanite svoje sorodnike.

 • OBISKI SO PRAVILOMA OD 12.30 DO 18.00.
 • ODPUSTI OTROK IN INFORMACIJE SO VSAK DAN OD 13.45 DO 14.30.
 • INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA NE DAJEMO TELEFONSKO (Zakon o varovanju osebnih podatkov).
 • Prosimo vas, da z razumevanjem sprejemate navodila. Obiski niso zaželjeni izven določenih ur. V tem času potekajo zdravniške vizite in najrazličnejše aktivnosti zdravstvene nege.
 • Prav tako omejite obiske v času otrokovega počitka v popoldanskem času. Izjeme so možne le v dogovoru z zaposlenimi na oddelku.
 • Na oddelku žal ne razpolagamo z enoposteljnimi sobami. Ob obiskih je potrebno upoštevati tudi želje ostalih bolnikov.
 • Prosimo vas, da med obiski ne posedate in ne ležite na bolniških posteljah.
 • Prinešeno hrano lahko dajete otroku le z vednostjo medicinske sestre ali zdravnika. Hranite in nadzirajte izključno svojega otroka.
 • KER SE NA ODDELKU ZDRAVIJO TUDI OTROCI Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI VAS PROSIMO, DA STE V ČASU OBISKOV Z BOLNIM OTROKOM LE V NJEGOVI SOBI.
 • Zaradi preprečevanja prenosa okužb lahko otroci (sorojenci) do starosti 14 let obiščejo svojce le z dovoljenjem zdravnika.
 • Otroke, ki ste jih (po predhodnem dovoljenju zdravnika) pripeljali s seboj, med obiskom nadzirajte.
 • Starši, ki v času hospitalizacije otroka niste stalno ob njem kot spremljevalec, v času obiskov odgovarjate za varnost otroka.
 • Otrok z obiskovalci ne sme zapustiti bolniškega oddelka brez pisnega soglasja zdravnika.
 • Predšolski otroci so v bolnišnici deležni programa, ki ga organizira vzgojiteljica v igralnici ali bolniški sobi; šolski otroci pa imajo možnost pouka v okviru bolnišnične šole.
 • Za obiske v enoti za nedonošenčke in bolne novorojenčke veljajo posebna navodila.

ZA IZBOLJŠANJE NAŠEGA DELA NAM BODO V VELIKO POMOČ VAŠA MNENJA IN PREDLOGI, KI JIH LAHKO V ČASU ZDRAVLJENJA ALI PRED ODHODOM DOMOV ZAPIŠETE IN ODDATE V ZA TO NAMENJENE NABIRALNIKE.

NAVODILA ZA OBISKOVALCE OTROŠKEGA ODDELKA

SPOŠTOVANI OBISKOVALCI

 • Vašega otroka lahko obiščete vsak dan med 12.30 in 18.00. Po dogovoru so možni obiski pri otroku tudi izven omenjenega časa.
 • Vaš otrok se razveseli obiska, vendar ga preštevilčni in predolgi obiski lahko utrujajo.
 • NA ODDELKU ŽAL NE RAZPOLAGAMO Z ZADOSTNIM ŠTEVILOM ENOPOSTELJNIH SOB. ZATO JE OB OBISKIH POTREBNO UPOŠTEVATI TUDI ŽELJE DRUGIH PACIENTOV.
 • Prosimo vas, da med obiski sedite na stolih in NE NA bolniških posteljah.
 • V bolnišnico ne prihajajte s prehladnimi obolenji ali drugo nalezljivo boleznijo. Otroci do 14. leta starosti lahko obiščejo bolnega otroka PO DOGOVORU Z OSEBJEM ODDELKA.
 • Obiski v enoti za nedonošenčke in bolne novorojenčke so možni le po dogovoru z zdravnikom.
 • Otroku lahko prinesete njegovo najljubšo igračo; hrano pa lahko prinašate le po dogovoru z zdravnikom ali medicinsko sestro.
 • Ob viziti, sestrski predaji službe ali kakšnem drugem delu, ki zahteva zaščito otrokove intimnosti, vas prosimo, da uvidevno počakate na hodniku ali skrajšate  čas obiska.
 • Prosimo, da med obiskom z bolnim otrokom ne zapuščate sobe, saj se na oddelku zdravijo tudi otroci z drugimi nalezljivimi obolenji.
 • Z otrokom ne zapuščajte oddelka. Izhod je možen le s pisnim dovoljenjem zdravnika.

IN ŠE NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ

 • Otroci ob sprejemu v bolnišnico dobijo bolniško perilo; po želji lahko uporabljajo tudi svoja oblačila (spalne srajce, pižame, copati). Za osebno lastnino osebje ne prevzema odgovornosti.
 • Hospitalizirani otroci imajo možnost vključitve v bolnišnični vrtec pod nadzorom vzgojiteljice, ki poteka od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00; šoloobvezni otroci pa so vključeni v bolnišnično šolo pod vodstvom učiteljice.
 • Pregledi otrok pri drugih specialistih v bolnišnici (ORL, okulistika) potekajo po individualnih dogovorih. Zaželjeno je, da tudi sami sodelujete pri teh pregledih zato na oddelku povprašajte za datum in uro pregleda.
 • INFORMACIJE o zdravstvenem stanju otroka posreduje zdravnik osebno.
 • Za informacije v zvezi z zdravstveno nego otroka se lahko obrnete na odgovorno medicinsko sestro oddelka.
 • MNENJA IN PREDLOGE lahko izrazite osebno ali pa jih napišete in oddate v za to namenjene nabiralnike.
 • V primeru nezadovoljstva v zvezi z zdravstveno oskrbo vašega otroka vas prosimo, da se obrnete na predstojnika oddelka ali glavnega tehnika oddelka. Če z dodatnimi pojasnili ne boste zadovoljni, imate možnost vložiti zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi.

POTRUDILI SE BOMO, DA BO BIVANJE VAŠIH OTROK NA ODDELKU ČIM BOLJ PRIJETNO IN HUMANO.

Seznam zdravstvenih delavcev

Razpored oddelka:
Čakalne dobe
oddelka
Naše čakalne dobe
Kontakt
Otroški prvo nadstropje
Otroški drugo nadstropje
Nedonošenčki
Vodstvo
prim. asist. mag. Zdravko Roškar
dr. med., spec. ped.
Predstojnik otroškega oddelka
mag. Jožef Sever
dipl. zn.
Glavni zdravstvenik
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost