Učni zavod

Na pobudo publicista Voja Lukića ter ob prizadevanjih prof. dr. Dušana Šuputa, dr. med., dekana Medicinske fakultete v Ljubljani ter Bojana Korošca, dr. med., direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota, je Splošna bolnišnica Murska Sobota leta 2011 postala učna bolnišnica, v kateri praktično znanje nabirajo dijaki srednjih zdravstvenih šol, študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov zdravstvena nega, radiologija, laboratorijska biomedicina, fizoiterapija in študenti univerzitetnih študijskih programov medicina in farmacija. Splošna bolnišnica Murka Sobota je tako učna baza za ljubljansko, mariborsko in osiješko medicinsko fakulteto.

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost