Učni zavod

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Splošna bolnišnica Murska Sobota učna bolnišnica

Splošna bolnišnica Murska Sobota ima od leta 2011 naziv učni zavod, ki ji ga je podelilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

V bolnišnici smo usposobljeni, da izvajamo praktični pouk dijakov in študentov:

  • srednjega poklicnega izobraževalnega programa Bolničar-negovalec,
  • srednjega strokovnega izobraževalnega programa Tehnik zdravstvene nege,
  • srednjega strokovnega izobraževalnega programa Farmacevtski tehnik,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Babištvo,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Radiološka tehnologija,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija,
  • univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Laboratorijska biomedicina,
  • enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Medicina in
  • enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Farmacija.

Na področju pedagoškega dela s študenti medicine se povezujemo z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in Medicinsko fakulteto Univerze v Osijeku. Na teh fakultetah so zdravniki naše bolnišnice tudi habilitirani v asistentske in učiteljske nazive.

Ponosni smo, da poleg praktičnega pouka in vaj izvajamo tudi izpite iz predmeta Interna medicina za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

V bolnišnici poteka program pripravništva za zdravnike in usposabljanje zdravnikov specializantov v sklopu specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Na področju pedagoškega dela s študenti zdravstvene nege, babištva, radiološke tehnologije, fizioterapije, laboratorijske medicine in farmacije se povezujemo z Zdravstveno fakulteto, Fakulteto za farmacijo ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem in Almo Mater Europaea ─ ECM.

Vrsto let sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota in Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo iz Ljubljane.

Sodelavci bolnišnice sodelujejo tudi v izobraževalnih programih drugih fakultet, visokih strokovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov. Veseli nas, da so bili naši sodelavci uvrščeni med kandidate za izbor Mentor leta, ki ga pripravlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije.

 

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost