Duhovna oskrba

Zlasti v času bolezni sta duhovna podpora in pomoč mnogim življenjskega pomena. Pacienti, njihove bližnje osebe in druge osebe, ki se nahajajo v zdravstveni ustanovi imajo v času, ko se nahajajo v zdravstveni ustanovi, pravico do verske duhovne oskrbe v skladu z zakonom. Naloge verske duhovne oskrbe opravlja duhovnik.

Zakon o verski svobodi v 25. členu določa, da imajo osebe v bolnišnicah ali socialnovarstvenih zavodih pravico do redne individualne ali kolektivne verske duhovne oskrbe, kar za bolnišnice in druge izvajalce zdravstvenih storitev natančneje ureja Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 100/08).

Bolnišnična kapela se nahaja v kletnih prostorih kirurškega bloka. V naši bolnišnici je po dogovoru s soboško škofijo vsak torek in sredo popoldne med 15.00 in 18.00 prisoten duhovnik rimokatoliške cerkve Andrej Lažeta. V tem času obiskuje bolnike, ki želijo v času svojega zdravljenja prejeti zakrament bolniškega maziljenja, sveto spoved, sveto obhajilo ali samo pogovor. Bolnikom, ki sami ne zmorejo prositi za obisk, naj pri tem pomagajo svojci in njihovi bližnji. Lahko pa se obrnejo na medicinske sestre in duhovnika lahko tudi v nujnih primerih pokličejo (kontakt: 070 797 967).  Skupna molitev za bolnike, svojce, zaposlene in druge zainteresirane je vsako sredo ob 18.00 v bolnišnični kapeli. Maše v kapeli so vsako sredo ob 19.00, pred sveto mašo je možna spoved in sveto bolniško maziljenje (o tem se duhovnika pred mašo obvesti).

Bolnišnična kapela je odprta za vse ljudi dobre volje in so v njej vedno dobrodošli pri daritvi svete maše, kakor tudi pri osebni molitvi.

Evangeličanska božja služba je v bolnišnični kapeli vsako drugo in četrto soboto ob 13.00.

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost