Urgentni center

Urgentni center je namenjen nujnim in življenjsko ogroženim pacientom.    

16. 9. 2015 je v skladu z enotno metodologijo delovanja urgentnih centrov v državi začel delovati Urgentni center (v nadaljevanju UC) v Splošni bolnišnici M. Sobota. Pacienti so napoteni v UC s stopnjo nujnosti 1 (nujno) ali brez napotnice na osnovi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015). V UC so pacienti obravnavani v različnih organizacijskih enotah, glede na stopnjo nujnosti njihove obravnave in vrste zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo. Sam postopek obravnave pacienta je opredeljen v dokumentu Proces oskrbe akutno bolnih in poškodovanih pacientov v UC.

Dejavnost

V okviru UC delujejo:

  • Triaža in administrativni sprejem,
  • Kirurška nujna pomoč (KNP),
    Vodja : Norčič Arpad dr. med .spec  spl. kirurgije in spec. travmatolog
  • Internistična nujna pomoč (INP),
    Vodja: mag. Dejan Majc,  dr.med. spec. int.
  • Splošna dežurna služba Zdravstvenega doma Murska Sobota,
  • Enota za opazovanje in nadzor (opazovalnica do največ 24 ur),
  •  Reanimacijski prostor za življenjsko ogrožene paciente.

Triaža se izvaja na osnovi triažne matrike, ki je vodilo za delo triažnih medicinskih sester. Triažna matrika je skupni dogovor o obravnavi pacientov, ki potrebujejo nujno zdravljenje v naši ustanovi. Tako smo na osnovi Manchesterskih triažnih algoritmov dorekli stanja, kje bi se naj pacienti obravnavali. Vsak triažni algoritem ima točno definirane simptome, na osnovi katerih paciente razporedimo v triažno kategorijo.

Manchesterske triažne skupine, ki določajo stopnjo nujnosti v Urgentnem centru

Ime triažne skupine

Barva

Maksimalni čas do
obravnave (v min)

TAKOJŠNJA

RDEČA

0

ZELO NUJNA

ORANŽNA

10

NUJNA

RUMENA

60

STANDARDNA

ZELENA

120

NENUJNA

MODRA

240

 

Vrstni red in čas čakanja na pregled sta odvisna od nujnosti stanja in ne od vrstnega reda prihoda; bolj nujne paciente bomo obravnavali prej, čeprav bodo prišli kasneje.

Čas čakanja na pregled je od NIČ minut (za življenjsko ogrožene) do 4 ure za nenujne primere.

Hudo bolni pacienti potrebujejo daljši čas obravnave v ambulanti, zato se čakalna doba za ostale podaljša.

Delovni čas: Urgentni center deluje 24 ur dnevno, 7 dni v tednu.

Vse ostale splošne dežurne službe ostajajo na istih krajevnih lokacijah (Lendava, Ljutomer, G. Radgona).

Za otroke in mladostnike, ki rabijo nujno medicinsko pomoč  je organizirana Pediatrična dežurna služba v sklopu posameznih Zdravstvenih domov v Pomurju vsak dan do 20. ure zvečer. Po tej uri pediatrične paciente prevzame splošni dežurni zdravnik zdravstvenega doma.

Urgentne ambulante pokrivajo samo nujna stanja in ne vseh poškodbenih in bolezenskih stanj, ki potrebujejo specialistično obravnavo kar je v skladu z drugim odstavkom  103. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 ). Zato  pacienti ne morejo pričakovati, da bodo v urgentni ambulanti dobili vse potrebne specialistične storitve, če te niso nujne, pa čeprav so v ustanovi na voljo. Dostop do vseh potrebnih specialističnih storitev ureja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010). 

Urgentni center zgibanka (.pdf)

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja UC
Vodja zdravstvene nege v UC
Informacije
Vodstvo
mag. Dejan Majc, dr. med., spec. internist
dr.med., spec. internist
Vodja UC
mag. Marija Zrim
dipl. m. s.
Vodja zdravstvene nege v UC
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost