Raziskovalna dejavnost

Trajanje projekta: 1. 7. 2018–30. 6. 2022

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Člani projektne skupine: Podatki iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Podatki o projektni skupini: Podatki iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Predstavitev projekta:

S projektom želimo pridobiti nove podatke o epidemiologiji pomanjkanja železa pri bolnikih s srčnim popuščanjem in bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB). Prav tako želimo raziskati dejavnike, ki vplivajo na razvoj pomanjkanja železa. Ovrednotili bomo povezave med klinično sliko in pomanjkanjem železa s poudarkom na kakovosti življenja in telesni zmogljivosti. Zanimalo nas bo tudi, ali pomanjkanje železa vpliva na preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem in KOPB.

Projekt je razdeljen v dva dela. Prvi del bo namenjen oceni pogostosti pomanjkanja železa in povezavam s kliničnimi izidi (umrljivost, hospitalizacije) pri bolnikih s srčnim popuščanjem in KOPB. V drugem delu bomo raziskali patofiziološke procese pomanjkanja železa ter preverili, ali intravensko nadomeščanje železa izboljša kakovost življenja in telesno zmogljivost bolnikov.

Faze projekta in realizacija:

  • pregled relevantne literature širšega raziskovalnega področja,
  • priprava do dveh preglednih znanstvenih prispevkov,
  • pregled in dokončna opredelitev metodoloških značilnosti ter izvedbe epidemiološkega dela projekta,
  • priprava vloge za presojo etičnosti epidemiološkega dela projekta s strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko,
  • priprava in začetek izvedbe prospektivne epidemiološke raziskave,
  • sprotna priprava znanstvenih prispevkov za strokovna srečanja in drugo (mednarodno) raziskovalno sodelovanje na področju projekta.

Objave:

  • CVETINOVIĆ, Nataša, LONČAR, Goran, ISAKOVIĆ, Andjelka M., von HAEHLING, Stephan, DOEHNER, Wolfram, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Micronutrient depletion in heart failure: common, clinically relevant and treatable. International Journal of Molecular Sciences 2019, vol. 20, no. 22, str. 5627-1-5627-14. [COBISS.SI-ID 4658917]  
  • LONČAR, Goran, CVETINOVIĆ, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, ISAKOVIĆ, Andjelka M., von HAEHLING, Stephan. Bone in heart failure. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2020, vol. 11, iss. 2, str. 381-393. [COBISS.SI-ID 15204867]
  • HOMAR, Vesna, MIROŠEVIČ, Špela, ŠVAB, Igor, LAINŠČAK, Mitja. Natriuretic peptides for heart failure screening in nursing homes: a systematic review. Heart Failure Reviews 2020, DOI: 10.1007/s10741-020-09944-w. [COBISS.SI-ID 34745049]
  • LONČAR, Goran, OBRADOVIĆ, Danilo, THIELE Holger, von HAEHLING, Stephan, LAINŠČAK, Mitja. Iron deficiency in heart failure. ESC Heart Failure 2021, DOI: 10.1002/ehf2.13265.

 

Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost