Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

Trajanje projekta: 1. 7. 2018–30. 6. 2021

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Člani projektne skupine: Podatki iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Podatki o projektni skupini: Podatki iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Predstavitev projekta:

S projektom želimo pridobiti nove podatke o epidemiologiji pomanjkanja železa pri bolnikih s srčnim popuščanjem in bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB). Prav tako želimo raziskati dejavnike, ki vplivajo na razvoj pomanjkanja železa. Ovrednotili bomo povezave med klinično sliko in pomanjkanjem železa, s poudarkom na kakovosti življenja in telesni zmogljivosti. Zanimalo nas bo tudi, ali pomanjkanje železa vpliva na preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem in KOPB.

Faze projekta in realizacija:

Projekt je razdeljen v dva dela. Prvi del bo namenjen oceni pogostosti pomanjkanja železa in povezavam s kliničnimi izidi (umrljivost, hospitalizacije) pri bolnikih s srčnim popuščanjem in KOPB. V drugem delu bomo raziskali patofiziološke procese pomanjkanja železa ter preverili ali intravensko nadomeščanje železa izboljša kakovost življenja in telesno zmogljivost bolnikov.

Objave:
V pripravi.

Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost