Raziskovalna dejavnost

Trajanje projekta: 1. 7. 2018–30. 6. 2021

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Člani projektne skupine: Podatki iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Podatki o projektni skupini: Podatki iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Predstavitev projekta:

S projektom želimo pridobiti nove podatke o epidemiologiji pomanjkanja železa pri bolnikih s srčnim popuščanjem in bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB). Prav tako želimo raziskati dejavnike, ki vplivajo na razvoj pomanjkanja železa. Ovrednotili bomo povezave med klinično sliko in pomanjkanjem železa, s poudarkom na kakovosti življenja in telesni zmogljivosti. Zanimalo nas bo tudi, ali pomanjkanje železa vpliva na preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem in KOPB.

Projekt je razdeljen v dva dela. Prvi del bo namenjen oceni pogostosti pomanjkanja železa in povezavam s kliničnimi izidi (umrljivost, hospitalizacije) pri bolnikih s srčnim popuščanjem in KOPB. V drugem delu bomo raziskali patofiziološke procese pomanjkanja železa ter preverili ali intravensko nadomeščanje železa izboljša kakovost življenja in telesno zmogljivost bolnikov.

Faze projekta in realizacija:

  • pregled relevantne literature širšega raziskovalnega področja,
  • priprava do dveh preglednih znanstvenih prispevkov,
  • pregled in dokončna opredelitev metodoloških značilnosti ter izvedbe epidemiološkega dela projekta,
  • priprava vloge za presojo etičnosti epidemiološkega dela projekta s strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko,
  • priprava in pričetek izvedbe prospektivne epidemiološke raziskave,
  • sprotna priprava znanstvenih prispevkov za strokovna srečanja in drugo (mednarodno) raziskovalno sodelovanje na področju projekta.

Objave:

  • Cvetinović N, Lončar G, Isaković AM, Haehling S, Doehner W, Lainščak M, Farkaš-Lainščak J. Micronutrient depletion in heart failure: common, clinically relevant and treatable. Int J Mol Sci 2019; 20: 5627/1-5627/14.
  • Lončar G, Cvetinović N, Lainščak M, Isaković AM, von Haehling S. Bone in heart failure. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2020; 11: 381-393.
  • Homar V, Miroševič Š, Švab I, Lainščak M. Natriuretic peptides for heart failure screening in nursing homes: a systematic review. Heart Fail Rev 2020; Mar 21. doi: 10.1007/s10741-020-09944-w. Online ahead of print.
Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost