Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna dejavnost je ključna za strateški razvoj bolnišnice, ker s spodbujanjem, izvajanjem ter koordinacijo raziskovalnega dela ustvarja razmere za pridobitev strokovnih nazivov, hkrati skrbi za objavljanje v strokovni literaturi in aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih ter si prizadeva za pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov. Rezultati teh aktivnosti so prav tako pogoj za habilitacije v pedagoške nazive na fakultetah in pridobitev nazivov klinične odličnosti posameznih medicinskih dejavnosti.

Raziskovalna skupina in raziskovalci

Splošna bolnišnica Murska Sobota je od leta 2009 pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij (številka 2841) in ima vzpostavljeno raziskovalno skupino z nazivom Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo (številka 2841-001).

V raziskovalno skupino je trenutno vključenih 17 raziskovalcev, ki so razporejeni na raziskovalna področja: Mikrobiologija in imunologija, Srce in ožilje, Metabolne in hormonske motnje, Onkologija, Javno zdravstvo (varstvo pri delu), Farmacija, Psihologija in Sociologija.

V raziskovalno skupino je od leta 2018 vključen tudi raziskovalec, ki ga prek programa Mladi raziskovalci sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Program poteka od leta 1985 in predstavlja mehanizem za kadrovsko pomladitev raziskovalnih skupin ter dotok svežih idej in pristopov.

Podrobnejši opis raziskovalnega področja in aktivnosti posameznega raziskovalca Splošne bolnišnice Murska Sobota je dostopen v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Raziskovalni projekti

Raziskovalne projekte, ki jih (so)financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, v grobem delimo na temeljne in aplikativne.

Temeljni raziskovalni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Sofinanciranje raziskovalnega projekta je vezano na javni razpis. Uspešni predlogi projektov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in ki so v dvofaznem postopku izbrani na podlagi pridobljenih recenzij tujih recenzentov in predloga strokovnih teles Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, so sofinancirani za obdobje, določeno v razpisu.

Splošna bolnišnica Murska Sobota je kot partnerska ustanova (so)izvajala  temeljni raziskovalni projekt Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405) v okviru katerega je med prebivalci mesta Murska Sobota potekala prevalenčna epidemiološka raziskava SOBOTA-HF in temeljni raziskovalni projekt Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi (J3-9292). Trenutno so(izvajamo) temeljni raziskovalni projekt Razvoj naprednih večdimenzionalnih in vitro modelov ledvic (J3-4524).

Kot nosilna ustanova (so)izvajamo temeljna raziskovalna projekta z naslovom Epidemiologija, patofiziologija in klinični pomen pomanjkanja železa pri kroničnih kardiopulmonalnih boleznih (J3-9284) ter Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aldosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija (J3-3076).

V Splošni bolnišnici Murska Sobota sodelujemo pri projektih ciljnega raziskovalnega programa:

Prav tako smo (so)izvajalci projekta Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2017-2019 in Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in podpira Mestna občina Murska Sobota. V okviru projekta poteka obsežna medijska kampanja z naslovom Nepopustljivo srce.

Splošna bolnišnica Murska Sobota želi raziskovalno dejavnost graditi na interdisciplinarnosti ter povezovanju z drugimi ustanovami doma in v tujini in tako sodeluje v mednarodnih projektih RegioHelp in COST Action 15222- European Network for Cost Containment and Improved Quality of Care.

Klinične in akademske raziskave

V bolnišnici potekajo tudi klinične raziskave, usmerjene v diagnostične in terapevtske postopke različnih področij medicine.

Spodbujamo predvsem lastne akademske raziskave, omogočamo in izvajamo pa tudi raziskave v okviru nacionalnih ter mednarodnih združenj in projektov, sponzorirane raziskave in raziskave na drugih medicinskih in nemedicinskih področjih.

Izbrane znanstvene objave

Ključni element raziskovalnega dela je predstavitev in objavljanje raziskovalnih rezultatov. Raziskovalci svoje dosežke predstavljajo v obliki prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter objavljajo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Nekatere znanstvene objave raziskovalcev Splošne bolnišnice Murska Sobota v letu 2022:

Thurner L, Kessel C, Fadle N, Regitz E, Seidel F, Kindermann I, Lohse S, Kos I, Tschöpe C, Kheiroddin P, Kiblboeck D, Hoffmann MC, Bette B, Carbon G, Cetin O, Preuss KD, Christofyllakis K, Bittenbring JT, Pickardt T, Fischer Y, Thiele H, Baldus S, Stangl K, Steiner S, Gietzen F, Kerber S, Deneke T, Jellinghaus S, Linke A, Ibrahim K, Grabmaier U, Massberg S, Thilo C, Greulich S, Gawaz M, Mayatepek E, Meyer-Dobkowitz L, Kindermann M, Birk E, Birk M, Lainščak Mitja, Foell D, Lepper PM, Bals R, Krawczyk M, Mevorach D, Hasin T, Keren A, Kabesch M, Abdul-Khaliq H, Smola S, Bewarder M, Thurner B, Böhm M, Pfeifer J, Klingel K.  IL-1RA antibodies in myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination. N Engl J Med 2022 Oct 20; 387(16): 1524-1527.

Kambič Tim, Novaković M, Lainščak Mitja. Home-based, walking exercise behaviour change intervention vs. usual care for adults with peripheral artery disease. JAMA 2022 Aug 9; 328(6): 584.

Piepoli MF, Adamo M, Barison A, Bestetti RB, Biegus J, Böhm M, Butler J, Carapetis J, Ceconi C, Chioncel O, Coats A, Crespo-Leiro MG, de Simone G, Drexel H, Emdin M, Farmakis D, Halle M, Heymans S, Jaarsma T, Jankowska E, Lainščak Mitja, Lam CSP, Løchen ML, Lopatin Y, Maggioni A, Matrone B, Metra M, Noonan K, Pina I, Prescott E, Rosano G, Seferovic PM, Sliwa K, Stewart S, Uijl A, Vaartjes I, Vermeulen R, Monique Verschuren WM, Volterrani M, von Heahling S, Hoes A. Preventing heart failure: a position paper of the Heart Failure Association in collaboration with the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Heart Fail 2022 Jan; 24(1): 143-168.

Aktaa S, Polovina M, Rosano G, Abdin A, Anguita M, Lainščak Mitja, Lund LH, McDonagh T, Metra M, Mindham R, Piepoli M, Störk S, Tokmakova MP, Seferović P, Gale CP, Coats AJS. European Society of Cardiology quality indicators for the care and outcomes of adults with heart failure. Developed by the Working Group for Heart Failure Quality Indicators in collaboration with the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2022 Jan; 24(1): 132-142.

Pal Emil, Štrumbelj I, Kišek TC, Kolenc M, Pirš M, Rus KR, Triglav T, Avšič-Županc T. Haematospirillum jordaniae cellulitis and bacteremia. Emerg Infect Dis 2022 Oct; 28(10): 2116-2119. 

Kambič Tim, Šarabon N, Hadžić V, Lainščak Mitja. Effects of high- and low-load resistance training in patients with coronary artery disease: a randomized controlled clinical trial. Eur J Prev Cardiol 2022 Nov 8; 29(15): e338-e342.

Benes J, Jankowski M, Szułdrzynski K, Zahorec R, Lainščak Mitja, Ruszkai Z, Podbregar M, Zatloukal J, Kletecka J, Kusza K, Szrama J, Ramic E, Galkova K, Krbila S, Valky J, Ivanič Jaka, Kurnik M, Mikó A, Kiss T, Hetényi B, Hegyi P, Šustić A, Molnar Z. SepsEast Registry indicates high mortality associated with COVID-19 caused acute respiratory failure in Central-Eastern European intensive care units. Sci Rep 2022 Sep 1; 12(1): 14906. 

Lovrić B, Placento H, Farčić N, Lipič Baligač Metka, Mikšić Š, Mamić M, Jovanović T, Vidić H, Karabatić S, Cviljević S, Zibar L, Vukoja I, Barać I. Association between health literacy and prevalence of obesity, arterial hypertension, and diabetes mellitus. Int J Environ Res Public Health 2022 Jul 24; 19(15): 9002.

Kambič Tim, Farkaš-Lainščak Jerneja, Lainščak Mitja. Comment on »Effects of resistance training intensity on muscle quantity/quality in middle-aged and older people: a randomized controlled trial« by Otsuka et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2022; 13: 1-2. 

Tibaut Miha, Naji F, Petrovič D. Association of myocardial infarction with CDKN2B antisense RNA 1 (CDKN2B-AS1) rs1333049 polymorphism in Slovenian subjects with type 2 diabetes mellitus. Genes (Basel) 2022 Mar 16; 13(3): 526. 

Novak Petra, Novak A, Šabović M, Kozak M. Prophylactic dose of dalteparin in pregnant women with history of venous thromboembolisms and/or thrombophilia: Real-world data. Angiology 2022 Sep 13: 33197221126244. 

Prša Gregor, Serdinšek T. Management of concomitant pelvic floor disorders and gynecological malignancy: a clinical challenge. Int Urogynecol J 2022 Mar; 33(3): 451-452.

Roškar Luka, Pušić M, Roškar I, Kokol M, Pirš B, Smrkolj Š, Rižner TL. Models including preoperative plasma levels of angiogenic factors, leptin and IL-8 as potential biomarkers of endometrial cancer. Front Oncol 2022 Nov 24; 12: 972131. 

Lavriša Ž, Hristov H, Hribar M, Koroušić-Seljak B, Gregorič M, Blaznik U, Zaletel K, Oblak A, Osredkar J, Kušar A, Žmitek K, Lainščak Mitja, Pravst I. Dietary iron intake and biomarkers of iron status in Slovenian population: results of SI.Menu/Nutrihealth study. Nutrients 2022; 14: 23.

Kokalj A, Radež J, Ucman S, Lainščak Mitja, Novak Šarotar B. Evaluating anxiety in elective coronary angiography study: rationale, design and study methodology. J Cardiovasc Med 2022; 23(10): 678-684.

Raziskovalna injekcija

Pripravljamo obdobna strokovna srečanja z naslovom Raziskovalna injekcija, v sklopu katerih pregledamo aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti v bolnišnici in izvedemo predavanja z različnih področij medicine, vključno s predstavitvami raziskovalnih, magistrskih in doktorskih del sodelavcev. Obdobno pripravljamo tudi usposabljanja za temelje raziskovalnega dela in pisanja znanstvenih prispevkov.

 

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost