Odnosi z javnostmi

Razpored oddelka:
Kontakt
041 248656
Odgovorna oseba
Vodstvo
Tjaša Korošec Horvat
univ. dipl. komunikologinja
Odgovorna oseba

T:  041 248 656; 02 512 37 32; 02 512 37 22  
E: tjasa.korosec-horvat@sb-ms.si

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost