Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

Podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ)

Je namenjeno tistim bolnikom, ki so zaključili obravnavo na akutnem oddelku vendar potrebujejo še zdravniški nadzor, predvsem pa vodeno rehabilitacijo. V obravnavo so lahko vključeni bolniki iz drugih regij, prvenstveno iz SV Slovenije.

Glavni postopki rehabilitacije, ki jih izvajamo so:

  • doseganje različnih stopenj mobilnosti s pasivno in aktivno kinezioterapijo z različnimi rehabilitacijskimi pripomočki,
  • kardiorespiratorna fizioterapija,
  • protibolečinska fizioterapija.

Cilji delovne terapije so:

  • doseganje samostojnosti v dnevnih aktivnostih,
  • edukacija pacientov pri uporabi individualno prilagojenih pripomočkov in izdelava le-teh za samostojno življenje,
  • trening kognitivnih aktivnosti,
  • spodbujanje psihosocialnih veščin.

Rehabilitacijo izvajamo v obliki timskega pristopa kjer enakovredno sodelujejo pacient, fizioterapevt, delovni terapevt, izvajalci zdravstvene nege (medicinske sestre, zdravstveni tehniki), socialni delavec ter strokovnjaki ostalih medicinskih strok, ki se vključujejo po potrebi.

Ludvik Kepe, dr.med., spec. fiziater

Kontakt
Oddelek za neakutno bonišnično obravnavo
Vodstvo
Ludvik Kepe
dr.med., spec. fiziater
Predstojnik oddelka za neakutno bonišnično obravnavo
Marija Flisar
dipl. m. s., mag. zdr. nege
Glavna medicinska sestra
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost