Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

Negovalni odsek (NO)

Je namenjen tistim bolnikom, ki so zaključili obravnavo na akutnem oddelku in potrebujejo predvsem zdravstveno nego, v določeni obliki tudi rehabilitacijo. V obravnavo so vključeni izključno bolniki iz SB MS.

Način obravnave pacientom na NO omogoča kakovostno pripravo na ustrezno oskrbo po odpustu iz bolnišnice. Pacientom je dana možnost pridobivanja sposobnosti najvišje možne stopnje samooskrbe, kakovostne rehabilitacije v smislu fizioterapije in delovne terapije. Zagotovljena je tudi kakovostna zdravstvena vzgoja pacientov, možnost preverjanja pridobljenih znanj, ki bodo pomembno vplivala na kakovost življenja po odpustu iz bolnišnice in omogočala čim hitrejšo ponovno socializacijo kljub morebitnim omejitvam, ki jih povzroči bolezen.

Kontakt
Oddelek za neakutno bonišnično obravnavo
Vodstvo
Ludvik Kepe
dr.med., spec. fiziater
Predstojnik oddelka za neakutno bonišnično obravnavo
Marija Flisar
dipl. m. s., mag. zdr. nege
Glavna medicinska sestra
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost