Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

Neakutna bolnišnična obravnava je namenjena pacientom, ki po končani akutni bolnišnični obravnavi potrebujejo nadaljnje zdravljenje, rehabilitacijo, zdravstveno nego ali paliativno oskrbo s ciljem okrevanja, da dosežejo ustrezno stopnjo neodvisnosti, preden so odpuščeni v domačo oskrbo, ali pa nameščeni v socialnovarstveno ustanovo. Namestitev na NBO je medicinsko indicirana oziroma jo odredi zdravnik.

Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (v nadaljevanju NBO) se  deli na dva odseka:

  • podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju PBZ) in
  • negovalni odsek (v nadaljevanju NO).

Letno na NBO obravnavamo okoli 350 pacientov. V letu 2016 smo na odseku PBZ obravnavali 155 pacientov, na odseku NO pa 214 pacientov.

Vloga za namestitev na oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (.pdf)
Kriteriji za premestitev in namestitev na neakutno bolnišnično obravnavo v SB M. Sobota 
Soglasje za premestitev v SB M. Sobota 

Razpored oddelka:
Kontakt
Oddelek za neakutno bonišnično obravnavo
Vodstvo
Ludvik Kepe
dr. med., spec. fiziater
Predstojnik oddelka za neakutno bonišnično obravnavo
Marija Flisar
dipl. m. s., mag. zdr. nege
Glavna medicinska sestra
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost