Interni oddelek

Odsek za dializo

Odsek za dializo je samostojna enota v okviru Internega oddelka. Nahaja se v prvem nadstropju prizidka med Internim in Kirurškim oddelkom. Delo trenutno poteka v dveh izmenah na 20 razpoložljivih hemodializnih mestih (17 dializnih mest je na negativni strani in 3 dializna mesta na pozitivni strani). Število bolnikov, ki so vključeni v program kronične dialize je 74, od tega jih je 72 na hemodializi in 2 na peritonealni dializi (podatki z dne 15. 1. 2017).

Na odseku za dializo Splošne bolnišnice Murska Sobota skrbimo za paciente iz pomurske regije. Ker je naša pokrajina znana po rehabilitacijah v termalnih zdraviliščih izvajamo tudi dopustniške hemodialize za bolnike iz drugih dializnih centrov iz Slovenije in tudi za bolnike iz drugih držav. Za tovrstno obliko dialize se je potrebno predhodno naročiti. 

Izvajamo:

 • nadomestno zdravljenje akutne in končne ledvične odpovedi s hemodializo,
 • nadomestno zdravljenje končne ledvične odpovedi s peritonealno dializo,
 • on-line hemodiafiltracijo,
 • pripravo bolnikov s kronično ledvično boleznijo (»preemptive«) in končno ledvično odpovedjo za uvrstitev na transplantacijsko listo za presaditev ledvic,
 • vstavitev dializnih katetrov v centralne vene,
 • menjavo dializnih katetrov po žici,
 • konziliarne nefrološke preglede,
 • preddializno edukacijo,
 • prehransko svetovanje za ambulantno vodene in hospitalizirane bolnike,
 • preiskave za bolnike s transplantirano ledvico po naročilu transplantacijskega centra UKC Ljubljana,
 • v pripravi pa so tudi zdravljenja s kontinuiranimi hemodializnimi metodami (kontinuirana venovenska hemofiltracija - CVVH, kontinuirana venovenska hemodializa - CVVHD, kontinuirana venovenska hemodiafiltracija - CVVHDF).

Pri končni ledvični odpovedi imajo bolniki na voljo več možnosti zdravljenja in ena od njih bo najbolje ustrezala tako njihovemu zdravstvenemu stanju kot tudi njihovemu načinu življenja.

Obstajajo tri glavne možnosti zdravljenja:

 • hemodializa
 • peritonealna dializa
 • presaditev ledvic

Vse tri oblike nadomestnega zdravljenja odpovedi ledvic so enakovredne in je možen prehod iz ene oblike v drugo, če ni za posamezno metodo zdravljenja kontraindikacij. Vsaka od teh oblik zdravljenja ima svoje prednosti in slabosti. Zato se mora bolnik po preddializni edukaciji skupaj z nefrologom, medicinsko sestro in svojimi najbližjimi odločiti katero vrsto zdravljenja bo izbral.

Ambulantni bolniki s končno ledvično odpovedjo so dializirani v dializnem centru na 20 dializnih mestih (od tega je 16 bolniških postelj in  4 ležalniki). Prevozniki poskrbijo za prevoz bolnikov v dializni center in domov.

Bolniki s kronično okužbo z virusom hepatitisa B ali C ali HIV so dializirani na ločenih dializnih mestih. Prav tako velja za bolnike z okužbo z MRSA, ESBL, VRE in clostridium difficile.

Hospitalizirani bolniki, ki potrebujejo nadomestno zdravljenje s hemodializo, so večinoma hospitalizirani na interni in kirurški intenzivni enoti. Pri teh bolnikih zaradi akutne ali končne ledvične odpovedi izvajamo akutno intermitentno hemodializo, v pripravi pa so tudi zdravljenja s kontinuirnanimi hemodializnimi metodami (kontinuirana venovenska hemofiltracija - CVVH, kontinuirana venovenska hemodializa - CVVHD, kontinuirana venovenska hemodiafiltracija - CVVHDF).

Pri več kot 90% bolnikov s končno ledvično odpovedjo izvajamo on-line postdilucijsko hemodiafiltracijo.

Za antikoagulacijo med hemodializo uporabljamo standardni heparin, nizkomolekularni heparin ter 4% natrijev citrat, ki omogoča varno izventelesno antikoagulacijo in je namenjen predvsem za bolnike z nevarnostjo krvavitve.

Dializni center Splošne bolnišnice Murska Sobota je sodoben dializni center z najmodernejšo dializno tehnologijo priprave permeata. Dializni aparati omogočajo izvedbo hemofiltracijskih metod, ki omogočajo večjo hemodinamsko stabilnost bolnika, boljši očistek srednjih molekul in toksinov, zmanjšanje občutka žeje in utrujenosti po zdravljenju in na splošno boljše počutje bolnika.

Za uspešno dializno dejavnost je nujno potrebno sodelovanje z ostalimi strokami, zato že vrsto let uspešno sodelujemo z Internim oddelkom, žilno kirurgijo, radiologijo, interno in kirurško intenzivno enoto, anesteziologijo ter občasno še z nekaterimi drugimi. Dobro sodelujemo tudi z Nefrološko kliniko v Ljubljani in Mariboru, dializnimi centri po Sloveniji ter transplantacijskim centrom v Ljubljani.

MOŽNOST ZDRAVLJENJA KONČNE ODPOVEDI LEDVIC

Hemodializa

Pomeni čiščenje krvi s pomočjo umetne ledvičke. Hemodializo izvajamo v dializnih centrih. Ta procedura lahko nadomesti izločevalno funkcijo ledvic, vzdržuje ravnotežje vode, elektrolitov ter uravnava acidobazno ravnotežje. Da lahko izvajamo postopek, bolniku najprej naredimo arterio-vensko fistulo, kar pomeni, da mu z manjšim operativnim posegom spojimo veno in arterijo, s čimer omogočimo večji pretok krvi. V fistulo med vsako dializo zbodemo dve igli: po eni kri odvzemamo in speljemo skozi umetno ledvičko, ki kri očisti strupov in ostalih odpadlih snovi, ki jih iz krvi sicer čistijo ledvice in jih zdrav človek nato izloči z urinom, po drugi igli pa očiščeno kri vračamo v telo. Ob nujnih dializah moramo bolniku vstaviti dializni kateter. Bolnik mora na dializo tri krat na teden, torej vsak drugi dan, postopek pa traja štiri do pet ur. Ker zdrave ledvice delujejo neprestano, to je 24 ur na dan, je tudi za dializnega bolnika dobro, da je dializa čim pogostejša oziroma čim daljša, zato se nekateri bolniki dializirajo dlje časa, tudi osem ur.

Ker pa hemodializa vendarle ni tako učinkovit način čiščenja krvi kot so ledvice in ker so zaradi nedelovanje ledvic moteni nekateri drugi presnovni procesi v telesu, mora dializni bolnik upoštevati nekatere prehranske omejitve: izogibati se mora uživanju jedi, ki vsebujejo kalij (sveža sadje in zelenjava, krompir, suho sadje), fosfor (meso, mlečni izdelki, stročnice, ribe) in soli, ker ta povzroča zadrževanje vode v telesu. Zato mora dializni bolnik zelo omejiti tudi pitje tekočin, saj ledvice več ne proizvajajo urina in vsa tekočina, ki jo bolnik zaužije s prehrano ali pitjem, ostane v telesu in jo iz krvi črpajo med dializo. Tak režim zdravljenja od bolnika zahteva veliko napora in prilagoditev življenjskega sloga. Z novimi spoznanji o prehranski vrednosti živil in ob vse učinkovitejših zdravilih pa so v zadnjih letih tudi nekatere dietne omejitve postale manj stroge.

Peritonealna dializa (CAPD)

Peritonealno dializo ali trebušno dializo bolnik izvaja sam na svojem domu. Poteka na drugačni osnovi kot hemodializa: bolnik si v trebušno votlino vtoči dva litra posebne raztopine, v katero se potem skozi trebušno opno oziroma peritonej odlagajo strupene snovi, ki se kopičijo v telesu. To tekočino po nekaj urah bolnik iztoči iz trebušne votline in zavrže in ponovno vtoči svežo raztopino. To ponovi štiri krat na dan. Da lahko izvaja ta postopek, mu mora kirurg predhodno skozi trebušno steno operativno vstaviti poseben kateter, skozi katerega bolnik potem vtaka in iztaka raztopino.

Na ta način je bolnik bolj neodvisen, saj mu ni treba dolgih ur preležati na dializi, mora pa biti discipliniran in pri menjavah raztopine zelo paziti na higieno, da v trebušni votlini ne pride do vnetja. Prav tako bolniku ni treba upoštevati tako stroge diete kot pri hemodializi.

Peritonealno dializo bolnik lahko opravlja tudi s pomočjo posebnega aparata, medtem ko spi. Takšno obliko peritonealne dialize imenujemo aparatna peritonealna dializa (APD). Pri tej obliki dialize si bolnik pred spanjem kateter na trebušni votlini spoji z aparatom, ki potem čez noč sam opravlja menjave in je bolnik čez dan prost ali pa opravi manjše število menjav.

Presaditev ledvice

Veliko bolnikov s kronično ledvično odpovedjo je prepričanih, da je najboljši način zdravljenja ledvične odpovedi presaditev ledvice, ko bolniku presadijo ledvico umrlega ali živečega darovalca. Tudi študije kažejo, da je življenjska doba bolnikov s presajeno ledvico daljša. To je primeren način zdravljenja tudi za starejše ljudi, če je njihovo zdravstveno stanje ustrezno, saj za presaditev ni starostne omejitve. Čeprav presaditev ledvice bolniku nudi največjo neodvisnost, saj ponovno zaživi kot pred ledvično odpovedjo, pa tudi presaditev žal ne prinaša čudežne rešitve: bolnik mora do konca delovanja presajene ledvice uživati zdravila, ki zmanjšujejo imunski odziv telesa, da le-to ne zavrne tujega organa, in kopico drugih zdravil, da se ponovno vzpostavi ravnotežje v telesu. Zaradi jemanja imunosupresivnih zdravil so presajeni bolniki bolj dovzetni za okužbe in nastanek rakastih tvorb, predvsem kožnega raka, soočati pa se morajo tudi s stranskimi učinki, ki jih lahko imajo ta zdravila, kot so visok krvni tlak, holesterol, nastanek sive mrene na očeh, osteoporoza, obraba kolkov, bolniki lahko dobijo postransplantacijski diabetes in druge težave.

Priprava bolnikov na čakalno listo za presaditev ledvice:

Ker je Slovenija članica Eurotransplanta, vključimo vse naše bolnike na seznam čakajočih v Eurotransplantu. Druge članice Eurotransplanta so še Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Nemčija, Avstrija in Hrvaška. Članstvo v Eurotransplantu omogoča bolnikom, da prejmejo skladnejšo ledvico, dodeljevanje organov je pregledno in temelji na strokovnih kriterijih, v nujnih primerih pa omogoči, da bolnik hitro prejme organ. Priprava bolnika na presaditev poteka pri nefrologu v področni bolnišnici oziroma področnem dializnem centru, presaditev ledvice pa opravijo v transplantacijskem centru, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Nefrolog bolnika napoti na preiskave, ki so potrebne za uvrstitev na čakalno listo, medicinska sestra pa poskrbi, da so pri bolniku vse preiskave izvedene v najkrajšem možnem času in da so vsi izvidi zbrani in vpisani na protokol za uvrstitev na čakalno listo. Če so izvidi vseh opravljenih preiskav ustrezni, opravimo določitev krvne skupine in tipizacijo tkiv, kar je pomembno za določanje skladnosti med darovalcem ledvice in prejemnikom. Po vključitvi na čakalni seznam Eurotransplanta je potrebno obdobno ponavljanje nekaterih preiskav, da je bolnik vsak trenutek primeren za presaditev.

PREDDIALIZNA EDUKACIJA

Pomembno je, da je pacient dovolj zgodaj in dovolj natančno seznanjen s svojo boleznijo, njenim potekom ter s vsemi možnimi oblikami nadomestnega zdravljenja, ker lahko s tem vplivamo na napredovanje kronične ledvične bolezni in končne odpovedi. Pravočasna priprava bolnikov na eno od nadomestnih oblik zdravljenja končne ledvične odpovedi zmanjša število kasnejših zapletov. Namen zdravstveno vzgojnega programa za pred-dializne bolnike je, da bo prehod na nov način življenja bolj tekoč in manj stresen in da bo kvaliteta njihovega življenja čim manj prizadeta.

Zdravnik nefrolog bolnika v nefrološki ambulanti seznani z naravo  njegove bolezni, vzroki in posledicami končne ledvične odpovedi. Z edukacijami nato nadaljuje medicinska sestra, ki bolnika seznani z različnimi možnostmi zdravljenja končne ledvične odpovedi ter mu predstavi prednosti in slabosti posamezne metode. Bolnik in družina tako lažje sprejmejo bolezen, lažje in bolje sodelujejo s timom, ki ga poznajo in mu zaupajo, imajo čas, da se seznanijo in odločijo o vrsti nadomestnega zdravljenja. Izvedena preddializna edukacija omogoča tudi pravočasno pripravo dializnega pristopa, zgodnjo uvrstitev na čakalno listo za presaditev ledvice, če se bolnik odloči za to možnost in po nekaterih raziskavah se lahko tudi odloži začetek nadomestnega zdravljenja.

Tako imamo po preddializni edukaciji na začetku nadomestnega zdravljenja psihofizično čim bolje pripravljenega bolnika in svojce ter zato manj zapletov.

PREHRANSKO SVETOVANJE

Dieta se razlikuje glede na stopnjo in način zdravljenja ledvične odpovedi. Dieta za vsakega posameznika je prirejena individualno, s strani zdravnika, medicinske sestre in dietetika. Glavni elementi prehranskega svetovanja pri bolezni ledvic, katerim je potrebno nameniti posebno pozornost in bodisi povečati ali zmanjšati njihov vnos v organizem so: kalij (K), natrij (Na), kalcij (Ca), fosfor (P), tekočine, vlaknine, beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe. Ustrezna dieta lahko upočasni napredovanje kronične ledvične odpovedi, časovno odloži potrebo po dializiranju, zmanjša zaplete kronične ledvične odpovedi (bolezni kosti, povišan krvni tlak ...), uravnava porast odpadnih produktov in odvečne vode, preprečuje podhranjenost, varuje kardiovaskularni sistem (srce, žile), pospešuje rehabilitacijo. Na odseku za dializo izvajamo prehransko svetovanje pri hemodiliznih bolnikih, pri bolnikih na peritonealni dializi, pri bolnikih, ki so vodeni v nefrološki ambulanti, pri bolnikih, ki se udeležijo preddializne edukacije in pri hospitaliziranih bolnikih pri kronični odpovedi ledvic.

HIŠNI RED NA ODSEKU ZA DIALIZO

Za vzdrževanje hišnega reda skrbimo tako zaposleni, kakor tudi bolniki!

Hišni red
6.15–6.35 priprava hemodializnih aparatov za dopoldansko izmeno bolnikov
6.35–7.15 priklopi dopoldanske izmene dializnih bolnikov
8.30–9.00 dopoldanska malica
8.00–12.00 dopoldanska vizita in diagnostična obdelava bolnikov
12.30–13.45 dezinfekcija in priprava hemodializnih aparatov za popoldansko izmeno bolnikov
13.45–14.25 priklopi popoldanske izmene dializnih bolnikov
16.00–16.30 popoldanska malica
14.00–18.00 popoldanska vizita in diagnostična obdelava bolnikov
19.30–21.00 dezinfekcija hemodializnih aparatov in priprava dializnih mest za naslednji dan

Odsek za dializo je odprt vse dni v letu od ponedeljka do sobote (tudi med prazniki). V nedeljo je odsek za dializo zaprt.

INFORMACIJE

Ker je dializa ambulantna storitev in mora bolnik sam skrbeti za svoje zdravstveno stanje, se informacije ne posredujejo nikomur. Lečeči zdravnik posreduje informacije o zdravstvenem stanju bolnika le takrat, ko bolnik več ne skrbi sam zase. Informacije o zdravstvenem stanju bolnika se posredujejo le osebam, ki so navedene v dokumentu »IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O ZDRAVSTVENEM STANJU«.

VZDRŽEVANJE REDA

 • V času vizit naj bodo televizijski sprejemniki ugasnjeni, mobilni telefoni pa utišani.
 • Kadar vaše dializno mesto in dializni aparat še nista pripravljena, prosimo počakajte na hodniku, medicinska sestra vas bo pravočasno poklicala, ko bo vse pripravljeno.
 • Pred vsako dializo odložite svojo zdravstveno kartico na za to predvideno mesto.
 • Kajenje in uživanje alkohola je v bolnišnici in njeni okolici strogo prepovedano.
 • Odpadke ločujemo v za to namensko nastavljene koše.

PRIPRAVA DIALIZNEGA PRISTOPA

Pred hemodializo si pripravite vaš dializni pristop (dializni kateter ali arterio-venska fistula) tako, da bo medicinsko osebje imelo pristop do le tega. Arterio-venska fistula morate pred vsako dializo oprati pod toplo tekočo vodo z milom in nato dobro osušiti.

GARDEROBA, OBLEKA, DRAGOCENOSTI IN DENAR

Za osebne predmete, gotovino in ostale dragocenosti, ki jih bolniki prinesejo s seboj, odgovarjajo bolniki sami. Bolniki imajo med hemodializo svojo pižamo oz. trenirko in copate. Vrhnja oblačila in čevlje morajo bolniki shraniti v garderobi in jih ne smejo puščati v dializnih sobah. Garderobo morajo bolniki za seboj zaklepati, ker sami odgovarjajo za svoje stvari.

PREDPISI RECEPTOV ZA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

Recepte za zdravila, ki jih potrebujete za dializno zdravljenje, vaš zdravnik nefrolog predpisuje enkrat mesečno ob mesečnih kontrolah krvnih izvidov. Recepte za vsa ostala zdravila, ki jih potrebujete in tudi dializna zdravila, lahko/mora predpisati vaš osebni zdravnik.

Seznaniti nas morate z vsemi zdravili, ki jih jemljete, oziroma jih morate imeti napisane na listku in le tega imeti pri sebi.

Kopije vse zdravstvene dokumentacije, ki jo dobite v bolnišnici oziroma pri različnih specialistih, morate prinesti na odsek za dializo v vpogled  zdravniku. Doma imejte shranjene vso originalno zdravstveno dokumentacijo.

Razpored oddelka:
Kontakt
Interni oddelek prvo nadstropje
Interni oddelek drugo nadstropje
Odsek za dializo
Obiski
PON–PET
od 14:00 do 16:30
VIKEND in prazniki
od 14:00 do 16:00
Informacije
PON–PET
od 13:45 do 14:15
Vodstvo
prim. Vlasta Petric
dr. med., specialist interne medicine in revmatologije
Vodja internističnih dejavnosti

T: 02 512 31 44
E: vlasta.petric@sb-ms.si

Tanja Kukovec
dipl. m. s., mag. zdr. nege
Vodja zdravstvene nege za področje internističnih dejavnosti
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost