Ginekološko-porodniški oddelek

Odsek za ginekologijo

Bolnišnični del

Bolnišnični del odseka za ginekologijo obsega:

  • posteljni oddelek,
  • operacijsko dvorano, 
  • ginekološko urgenco.

Ginekološki oddelek je v 2. nadstropju stavbe in obsega 15 postelj ter 6 postelj v polintenzivni negi. Na oddelku ležijo pacientke, ki so predvidene za operacijo, pacientke po operativnih posegih, druge ginekološke pacientke in nosečnice do 20. tedna nosečnosti, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, diagnostiko in opazovanje.

Velika ginekološka operacijska dvorana je v centralnem operativnem bloku bolnišnice, ki je v 1. nadstropju kirurške stavbe. Opravljamo tako klasične kot tudi laparoskopske in histeroskopske posege.

Od klasičnih posegov opravljamo:

  • konizacije, konizacije LLETZ,
  • vaginalne in abdominalne histerektomije,
  • klasične miomektomije, cistektomije,
  • posege pri ženski inkontinenci (TVT-O),
  • odstranitve benignih tumorjev dojk.

Večina posegov pa je laparaskopskih (histerektomije TLH, SLH, LAVH, cistektomije, sterilizacije, miomektomije, adneksektomije, diagnostične laparaskopije) ali histeroskopskih (odstranitev polipa, septuma, ablacija endometrija).

Ginekološka urgenca je v 1. nadstropju naše stavbe in obsega mali operacijski blok ter 4 bolniške sobe z 9 posteljami. Tukaj se opravljajo manjši operativni posegi v enodnevni bolnišnični oskrbi: frakcionirane abrazije, urgentne abrazije, ablacije polipov, probatorne ekscizije, klasični abortusi in abortusi z medikamentozno metodo MIMI, biopsijske ekscizije različnih lezij v ginekološkem področju, krioterapije. Na urgenci so v oskrbi tudi pacientke, ki so napotene na HSG.

Kontakt
Porodni oddelek z otroško sobo
Porodna soba
Ginekološki oddelek
Informacije osebno: od 13.30 do 14.30
Obiski
PON–NED
od 14.00 do 16.30
Vodstvo
Peter Janko
dr. med., spec. gin. in porod.
Predstojnik oddelka
Leon Šabjan
mag. zdr. nege
Glavni zdravstvenik oddelka
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost