Ginekološko - porodniški oddelek

Odsek za ginekologijo

Bolnišnični del

Bolnišnični del odseka za ginekologijo obsega:

  • posteljni oddelek,
  • operacijsko dvorano, 
  • ginekološko urgenco.

Ginekološki oddelek se nahaja v 2. nadstropju stavbe in obsega 15 postelj, ter 6 postelj v polintenzivni negi. Na oddelku ležijo pacientke, ki so predvidene za operacijo, pacientke po operativnih posegih, ostale ginekološke pacientke in nosečnice do 20. tedna nosečnosti, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, diagnostiko in opazovanje.

Velika ginekološka operacijska dvorana se nahaja v centralnem operativnem bloku bolnišnice, ki je v 1. nadstropju kirurške stavbe. Opravljamo tako klasične kot tudi laparoskopske in histeroskopske posege.

Od klasičnih posegov opravljamo:

  • konizacije, LLETZ konizacije,
  • vaginalne in abdominalne histerektomije,
  • klasične miomektomije, cistektomije,
  • posege pri ženski inkontinenci (TVT-O),
  • odstranitve benignih tumorjev dojk.

Večina posegov pa je laparaskopskih (histerektomije - TLH, SLH, LAVH, cistektomije, sterilizacije, miomektomije, adneksektomije, diagnostične laparaskopije) ali histeroskopskih (odstranitev polipa, septuma, ablacija endometrija).

Ginekološka urgenca se nahaja v 1. nadstropju naše stavbe in obsega mali operacijski blok ter 4 bolniške sobe z 9 posteljami. Tukaj se opravljajo manjši operativni posegi v enodnevni bolnišnični oskrbi: frakcionirane abrazije, urgentne abrazije, ablacije polipov, probatorne ekscizije, klasični abortusi in abortusi z medikamentozno metodo MIMI, biopsijske ekscizije različnih lezij v ginekološkem področju, krioterapije. Na urgenci so v oskrbi tudi pacientke, ki so napotene na HSG.

Kontakt
Porodni oddelek z otroško sobo
Porodna soba
Ginekološki oddelek
Informacije osebno: od 13:30 do 14:30
Obiski
PON–NED
od 14:00 do 16:30
Vodstvo
Peter Janko
dr. med., spec. gin. in porod.
Predstojnik oddelka
Leon Šabjan
mag. zdr. nege
Glavni zdravstvenik oddelka
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost