Ginekološko-porodniški oddelek

Ambulante

Ambulantna dejavnost

Ambulantna dejavnost obsega specialistične ambulante in dispanzer za ženske, ki jih opravljamo vsi zaposleni ginekologi. Vse ambulante so v pritličju stavbe.

Specialistične ambulante

 • Specialistična ginekološka ambulanta
 • Histeroskopska ambulanta
 • Kolposkopska ambulanta
 • Ambulanta za urodinamiko
 • Ambulanta za bolezni dojk
 • Ambulanta za elektrostimulacijo mišic medeničnega dna
 • Ambulanta za nosečnice in patološko nosečnost
 • Ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

Vsi zdravniki, zaposleni na Ginekološko-porodniškem oddelku, delajo v dispanzerju za ženske. Torej si ženske lahko izberejo izbranega ginekologa med našimi zdravniki.

Zdravstvenemu varstvu žensk se moramo posvetiti že v zgodnjem otroštvu in nato traja celo življenje. Prizadevamo si za skladen razvoj in delovanje ženskega organizma, ki ga poskušamo doseči z medicinskimi in socialno-medicinskimi ukrepi.

Zdravstveno varstvo žensk zajema vse fiziološke in patološke procese, hkrati pa skrbimo in proučujemo zdravstveno stanje žensk ter higienske in socialne razmere.

Delo se opravlja po načelu enotne doktrine, vsak problem pa rešujemo s preventivnega, kurativnega in socialnega pogleda.

Specialistična ginekološka ambulanta

Tukaj opravljamo vse sprejeme, specialistične preglede, predoperativne preiskave, konziljarne preglede, naročamo pacientke na operativne posege ter vodimo nosečnice po terminu poroda.

Histeroskopska ambulanta

Histeroskopija je pogosto uporabljena endoskopska metoda, je »zlati standard« za pregled sprememb maternične votline. Zaradi majhnega premera naprave anestezija ni potrebna, ker ni potrebe po dilataciji materničnega vratu. Indikacije za poseg so obsežne: nenormalne krvavitve iz maternice, neplodnost, intrauterine spremembe (polip, submukozni miom, zarastline), odstranitev materničnega vložka in sterilizacija Essure. Naš cilj je, da bi naredili čim več ambulantnih histeroskopij, saj je ta metoda minimalno invazivna. Pacientka gre po posegu domov. Uporaba klasične metode potrebuje več priprav, opazovanje, anestezijo in operacijsko dvorano, priporoča se le v primeru dokazane večje patologije.

Kolposkopska ambulanta

Kolposkopija je diagnostična metoda pregleda ženskih spolovil, zlasti materničnega vratu, nožnice in zunanjega ženskega spolovila, ki ga opravimo s kolposkopom, posebno povečevalno optično napravo. Mnoge predrakave in rakave spremembe na ženskih spolovilih so vidne s kolposkopom. Povečava, ki jo omogoča kolposkop, pregledovalcu omogoča razločevanje zdravega od bolnega tkiva ter odvzem bioptičnega materiala z določenih območij za nadaljnje preiskave. Poglavitna vloga kolposkopije je preprečevanje raka materničnega vratu z zgodnjim odkrivanjem predrakavih sprememb. Poteka brez narkoze in pacientka gre po posegu domov.

Indikacije: V največ primerih kolposkopija sledi pozitivnemu izidu testa PAP ter omogoči nadaljnjo preiskavo in določitev anomalije. Druge indikacije za uporabo kolposkopije so: imunosupresivna stanja, na primer pri okužbi s HIV, anomalije materničnega vratu, ki jih opazi ginekolog.

Ambulanta za urodinamiko

V ambulanti za urodinamiko obravnavamo pacientke s problematiko nehotenega uhajanja urina. Ocenjujemo, kako mehur in sečnica opravljata svojo funkcijo pri zadrževanju in sprožitvi urina. Urodinamski testi pomagajo zdravniku videti, kako dobro deluje mehur in mišice zapiralke in pomagajo razložiti simptome, kot so:

 • inkontinenca
 • stresna inkontinenca
 • urgentna inkontinenca
 • problemi z začetkom curka
 • boleče uriniranje
 • težave praznjenje mehurja v celoti
 • ponavljajoče se okužbe sečil

Z urodinamiko zdravnik dobi vse podatke, potrebne za ugotavljanje vzroka in naravo inkontinence bolnice, kar daje najboljše možnosti za odločitev o načinu zdravljenja.

Ambulanta za bolezni dojk

V ambulanti opravljamo klinične preglede, UZ preiskave dojk, po potrebi tudi vodene citološke punkcije. Postopki se končajo z biopsijo ali tumorektomijo benignih sprememb, odkrite maligne spremembe pa pošljemo v CBD Maribor ali na Onkološki inštitut v Ljubljano. Mamografije izvaja Oddelek za radiologijo Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Neonatalna dejavnost

Soba za novorojenčke je na porodnem oddelku v drugem nadstropju. Vizito opravlja Leonida Kous, dr. med., spec. ped., popoldne in ob dežurstvu pa dežurni pediater otroškega oddelka. V porodnišnici izvajamo 10 korakov do uspešnega dojenja. Pol ure po porodu pomagamo materam, da začno dojiti svojega otroka, spodbujamo dojenje po želji novorojenčka. Materam pokažemo, kako si izbrizgavajo mleko in ohranjajo laktacijo, nego novorojenčka, nego popka ter pravilne prijeme (handling).  Vsakega novorojenčka v 24 urah po rojstvu pregleda specialist pediater. Takoj po porodu dobi novorojenček kapljice za oči za prevencijo neonatalne oftalmije ter vitamin K kot preventivo hemoragične bolezni. Tretji dan po rojstvu odvzamemo kri za presejalne teste za odkrivanje fenilketonurije in kongenitalne hipotireoze. Pred odpustom vsem novorojenčkom naredimo UZ kolkov, po potrebi delamo tudi UZ glavice in trebuha. Vsem novorojenčkom opravimo presejalni pregled sluha. Novorojenčke, rojene spontano, odpuščamo domov tretji dan po porodu, rojene s carskim rezom pa peti dan.

Bolne novorojenčke, nedonošenčke ter zahirančke premeščamo na odsek za nedonošenčke in bolne novorojenčke, ki je na Otroškem oddelku. Otroke s hiperbilirubinemijo obsevamo v porodnišnici. Nedonošenčke in otroke, ki potrebujejo respirator, premeščamo v Maribor ali Ljubljano na intenzivno enoto. Za spodbujanje laktacije pri mamicah, kjer se pojavijo težave, deluje laična skupina mater z bogatimi izkušnjami pri dojenju.

Kontakt
Porodni oddelek z otroško sobo
Porodna soba
Ginekološki oddelek
Informacije osebno: od 13.30 do 14.30
Obiski
PON–NED
od 14.00 do 16.30
Vodstvo
Peter Janko
dr. med., spec. gin. in porod.
Predstojnik oddelka
Leon Šabjan
mag. zdr. nege
Glavni zdravstvenik oddelka

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost