Zgodovina

15. novembra 1893 je bila otvoritev bolnišnice v Murski Soboti. Ob otvoritvi je imela bolnišnica 4 bolniške sobe oziroma 24 postelj. Po desetih letih se je pokazalo, da je bolnišnica premajhna. Zaradi povečanega obsega in vsebine dela so se začele raznovrstne adaptacije in gradnje novih zgradb na novi lokaciji v Rakičanu.

Infekcijski oddelek je bil zgrajen leta 1953. Oddelek je imel prvotno 60 postelj. 20 let pozneje je bil preseljen v novo zgradbo Otroškega oddelka. Kasneje so bili prilagojeni pritlični prostori za specialistične ambulante, sprejeme bolnikov, garderobe, arhiv in sanitarije. Kirurgija in Ginekološko-porodniški oddelek sta bila leta 1953 prvič prostorsko ločena. 

Ginekološko-porodniški oddelek se je nahajal na dveh lokacijah. Leta 2001 se je pričela graditi nova porodnišnica. Leta 2007 je bila preselitev v novo porodnišnico. ORL oddelek je bil ustanovljen leta 1963 pod vodstvom zdravnika Jožeta Požuna. Kadrovska zasedba je bila minimalna. Poleg zdravnika sta na oddelku delali 2 srednji medicinski sestri, 4 bolničarji, 1 administratorka in 6 strežnic.

Očesni oddelek je bil 4 leta po ustanovitvi Očesne ambulante, ki jo je vodila Zdravnica Lea Talanyi-Pfeifer in sicer leta 1964. Sprva je imel oddelek 30 postelj. Kadrovska zasedba je bila sestavljena iz zdravnice, glavne medicinske sestre, inštrumentarke, bolničark, administratorke ter strežnikov. Otroški oddelek je na novi lokaciji v Rakičanu od leta 1965. Ob otvoritvi se je oddelek ponašal s svojim laboratorijem, RTG aparatom, inkubatorjem, kuhinjo, mlečno kuhinjo, pralnico in kurilnico.

Interni, Pljučni in Transfuziološki oddelki so se preselili v novo stavbo v Rakičanu leta 1974. Istega leta se je združila laboratorijska služba in se preimenovala v Oddelek za laboratorijsko dejavnost. Nahaja se v kletnih prostorih Internega oddelka. Leta 1977 je bil narejen prizidek, v katerem so našle svoj prostor še dializa in gastroenterološka endoskopija, Rentgenološki oddelek, v kletnih prostorih pa specialistične ambulante. Prehrambena služba je začela obratovati v novi, osrednji kuhinji v Rakičanu leta 1983.

V novo zgradbo so se leta 1988 preselili še Kirurški, Ušesni in Očesni oddelek ter specialistične ambulante vseh treh oddelkov, Centralni operacijski blok, Sterilizacija, Fizioterapija, Lekarna in Oddelek za anestezijo in reanimacijo. Služba za energetiko in vzdrževanja v sedanji sestavi je nastala z dograditvijo in preselitvijo celotne bolnišnice v Rakičan, kjer so bili centralna skladišča, delavnice in drugi prostori, namenjeni za dejavnost vzdrževalne službe. Leta 2011 se je Tehnično-vzdrževalna služba preselila v obnovljene prostore stare porodnišnice. Leta 1999 so bili zgrajeni novi prostori za potrebe citologije, patologije in endoskopije. Leta 2007 je bila dokončana in namenu predana nova porodnišnica. Leta 2015 je v skladu z enotno metodologijo organiziranja enotnih centrov v državi v Splošni bolnišnici Murska Sobota začel delovati Urgentni center.

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost