Zdravstvena nega v Splošni bolnišnici Murska Sobota


Zdravstvena nega je strokovno področje, ki je skupaj z drugimi dejavnostmi v bolnišnici vključeno v celovito obravnavo bolnika. Področje zdravstvene nege deluje kot stroka v okviru svojih kompetenc in v skladu z razmejitvijo del znotraj poklicnih skupin v zdravstveni negi.

Zdravstvene nega v bolnišnici je v zadnjih letih dosegla vidne rezultate, tako z vidika razvoja stroke kot organizacije in razvoja kadrov. Vseskozi se trudimo zagotavljati integrirano delovanje zdravstvene nege pri strokovnem in poslovnem delovanju bolnišnice.

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki smo ob bolnikih vsak dan, vsako uro v dnevu, vse leto, v vseh trenutkih življenja, od rojstva do smrti. Prizadevamo si za strokovno, varno in učinkovito zdravstveno oskrbo v okoljih, kjer delujemo.

Zdravstvena nega v svojem poslanstvu temelji na etiki skrbi, pri izvajanju svojih nalog pa se  ukvarja tudi z vprašanji človečnosti. Temelji na zaupanju, spoštovanju in osebnem razvoju zaposlenih.
Organizacija zdravstvene nege pacienta se mora vedno hitreje prilagajati zunanjemu in notranjemu organizacijskemu okolju.
Aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege so integrirane v delovanje multidisciplinarnih timov v celotni bolnišnici.
Vizija izvajalcev zdravstvene nege je doseči odličnost v praksi zdravstvene nege, ki temelji na znanju in veščinah, na vljudnost, prijaznosti, učinkovitosti, pripadnosti bolnišnici, na zaupanju in na spoštovanju vseh, tako izvajalcev kot uporabnikov.
Naše temeljne vrednote so:
- odličnost v praksi zdravstvene nege – zadovoljevanje bolnikovih potreb s celostnim (holističnim) pristopom, s spoštovanjem bolnikovih pravic
- odgovornost in učinkovitost pri upravljanju s človeškimi in materialnimi viri in z dokazi podprta praksa zdravstvene nege
- integriteta – izgradnja zaupanja, poštenosti in transparentnosti
- sodelovanje – izgradnja profesionalnih odnosov s ciljem motivacije in timskega sodelovanja ter izgradnja pozitivnega delovnega okolja
- inovativnost – prejemanje sprememb, spodbujanje ustvarjalnosti, raziskovanja  in vse življenjskega učenja pri vseh izvajalcih zdravstvene nege

 


Naloga zdravstvene nege je pomagati bolnemu ali zdravemu človeku v tistih aktivnostih, ki pripomorejo k ohranitvi in vrnitvi zdravja in bi jih človek opravil samostojno, če bi imel dovolj moči, volje in znanja.
                                                                                Florence Nightigale
                                 

                               

Interna strokovna izobraževanja

Na posameznih oddelkih bolnišnice potekajo redna periodična strokovna izobraževanja, ki so pri stanovskih zbornicah ovrednotena s kreditnimi točkami (Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije).

Izobraževanja pri Zbornici-Zvezi

Z dovoljenjem Zbornice- Zveze objavljamo internetno povezavo, na kateri si je mogoče ogledati vsa izobraževanja v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Strokovna srečanja

Izobraževanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Z dovoljenjem Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja objavjamo internetno povezavo, na kateri si je mogoče ogledati vsa izobraževanja v organizaciji Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja.
 

Prijavljanje na interna strokovna izobraževanja in srečanja prijave na tjasa.korosec-horvat@sb-ms.si

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost