Strokovna srečanja

Splošna bolnišnica Murska Sobota je (so)organizator strokovnih srečanj z različnih področij medicine. Sodelavci bolnišnice sodelujejo pri pripravi in izvedbi regionalnih, nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanj.

Strokovna srečanja v (so)organizaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota v letu 2017:

  • Mednarodno srečanje raziskovalcev evropske mreže COST

    Od 22. do 23. 2. 2017 je v Grand Hotelu Union v Ljubljani potekalo mednarodno srečanje raziskovalcev evropske mreče COST (European Cooperation in Science and Technology), ki ga je kot nacionalni organizator pripravila Splošna bolnišnica Murska Sobota. Na srečanju se je zbralo 46 raziskovalcev iz 26 evropskih držav. Raziskovalci so, razdeljeni v štiri delovne skupine, razpravljali o možnostih strokovnega in raziskovalnega sodelovanja na področju integriranih pristopov obravnave v zdravstvu, ki so osredinjeni na posameznika, hkrati pa pomembno vključujejo področji obvladovanja zdravstvenih stroškov in kakovosti oskrbe (COST Action 15222- European Network for Cost Containment and Improved Quality of Care). Mreži, ki temelji na interdisciplinarnem in medsektorskem povezovanju, predseduje prof. dr. Inger Ekman z Univerze v Gothenburgu na Švedskem. Aktivnosti bodo potekale prihodnja 3 leta, končni cilj pa je oblikovanje skupne prijave na mednarodni razpis Obzorje 2020, v katerem bo vključena tudi naša bolnišnica. Naslednje mednarodno srečanje je načrtovano v novembru 2017. Več informacij o mreži COST in poteku različnih aktivnosti lahko najdete na e-povezavi.

  • 1. Strokovno srečanje v pomurskem prostoru »okužbe povezano z zdravstvom v pomurju - dediščina preteklosti in izzivi prihodnosti« (.pdf)

    Splošna bolnišnica Murska Sobota je v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja organizirala 1. strokovno srečanje o obvladovanju bolnišničnih okužb, ki je bilo v hotelu Vivat v petek, 9. 6. , namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem iz Pomurja. Hkrati pa je bilo to tudi redno strokovno srečanje zdravnikov in medicinskih sester za obvladovanje bolnišničnih okužb iz slovenskih bolnišnic ter drugih zdravstvenih zavodov. Srečanje je bilo izjemno dobro obiskano, saj je bilo blizu 200 slušateljev, udeležili so se ga zdravniki in medicinske sestre iz vseh slovenskih bolnišnic, ki se ukvarjajo s tem področjem, ter tudi veliko sodelavcev iz naše bolnišnice in iz zdravstvenih zavodov naše regije. Naši gostje pa so bili tudi strokovnjaki s področja zdravstvene nege iz Hrvaške: Božica Lovrić, magistra sestrinstva, Opća županijska bolnica Požega; medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija Jelena Tomac Jovanović s Srednje medicinske škole Pakrac, predavač, magistra sestrinstva in Tihomir Jovanović iz Gradske bolnice Pakrac, magistar sestrinstva, tehničar za kontrolu bolničkih infekcija. Ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb so znani, najpomembnejša je higiena rok, ki je temeljni ukrep za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno dejavnostjo. Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06) in Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb določata pravne podlage za pripravo programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v zdravstvenih ustanovah. Program preprečevanja bolnišničnih okužb temelji na sodelovanju multidisciplinarnega tima, ki je povezan v komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO). V naši bolnišnici so v skupini poleg strokovnjakov iz bolnišnice tudi zunanji sodelavci z dodatnimi znanji, ki se aktivno vključujejo v delo na tem področju. KOBO skrbi za celoten program preprečevanja bolnišničnih okužb v ustanovi. Deluje kot povezovalni in svetovalni organ med vodstvom in zdravstvenimi strokovnjaki na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Strokovnjaki ves čas sodelujejo tudi z Nacionalno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO). Organizacija strokovnega srečanja je plod prizadevanj zagotavljati varno oskrbo bolnikov, varno delovno okolje zaposlenih in varno okolje za vse obiskovalce. Med zelo pomembnimi področji je obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma okužb povezanih z zdravstvom.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost