V soboški bolnišnici do konca leta pričakujemo izvedbo načrtovanega programa

03.11.2015

V prvih devetih mesecih presegli plan obravnavanih primerov – Novi svet zavoda - Delo novega urgentnega centra v polnem teku – V novem študijskem letu 17 štipendistov

Murska Sobota, 3. november – Vlada Republike Slovenije je na svoji 51. redni seji s sklepom razrešila dosedanje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota in kot predstavnike ustanovitelja imenovala nove člane. To so Marko Virag, Darja Vižintin Zupančič, mag. Peter Dolinar, mag. Elda Gregorič Rogelj in Maja Klemenčič. Program dela v bolnišnici ostaja enak. Pričakujejo, da ga bodo do konca leta izpolnili v celoti oz. ga celo presegli. V novem študijskem letu soboška bolnišnica štipendira 5 novih študentov po programu splošna medicina in v celoti prevzema štipendiranje dosedanjih 12-tih štipendistov.

V bolnišnici smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta realizirali 13.370 SPP-jev (skupine primerljivih primerov) po pogodbi z ZZZS (16.542,9 obteženih primerov). Plan primerov je tako izpolnjen 104,4 odstotno oz. za 561 primerov več, kot je bilo določeno po pogodbi. Povprečna utež je tako znašala 1,36 in je presegla plansko utež za 5,4 odstotkov.   

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta opravili 126.861 pregledov (po pogodbi z ZZZS 124.961), kar je za 1,5 odstotka več, kot v primerjavi z letom prej. Vse specialistične ambulante so opravile 1.195.895 točk, kar je za 6,6 odstotka več kot predhodno leto.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo opravili 10.755 raznih operacij in 8.987 dializ, kar je za 13 odstotkov več kot leto prej. Po dinamičnem planu za leto 2015 s plačnikom ZZZS smo že izpolnili predvideni program operacij. Žal smo bili primorani paciente prenaročiti, ker s plačnikom nismo uspeli skleniti dogovora o povečanju števila operacij. Soboška bolnišnica trenutno zaposluje 144 zdravnikov, od tega 78 specialistov, 59 specializantov in 9 zdravnikov po opravljenem sekundariatu. Kadrovska situacija se je v zadnjem času nekoliko izboljšala, čeprav se ni bistveno povečalo število specialistov, ki jih je v zadnjem letu v povprečju med 70 in 75. V mesecu oktobru smo izplačali 20.005 nadur, ki so bile opravljene z delom preko polnega delovnega časa.

Splošna bolnišnica Murska Sobota v študijskem letu 2015/2016 po novem štipendira 17 študentov. S potekom enotne regijske štipendijske sheme in na podlagi novega Zakona o štipendiranju, soboška bolnišnica vseh 12 dosedanjih štipendistov, ki nadaljujejo študij po programu splošna medicina, štipendira po dvopartitnih pogodbah, ki so sklenjene med štipendistom in soboško bolnišnico. Soboška bolnišnica tako po novem v celoti sama prevzema izplačila kadrovskih štipendij.  

V soboški bolnišnici smo nedavno pričeli z delom v novem Urgentnem centru. UC vključuje internistično nujno pomoč, kirurško nujno pomoč in delno službo nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Murska Sobota. Ostali pomurski zdravstveni domovi za enkrat ostajajo na svojih lokacijah. Uvedene novosti, kot so triaža po Manchesterski shemi in skupna obravnava najhuje ogroženih pacientov, se izkazuje za učinkovito in strokovno upravičeno. Začetne težave v novih prostorih in nova organizacija dela se počasi odpravljajo. Trenutni vršilec dolžnosti vodje UC je prim.asist. Daniel Grabar dr.med.spec. anesteziolog, vodja za področje ZN pa mag. Marija Zrim, dipl.m.s. Najvišji strokovni organ UC je strokovna komisija UC, ki sproti pripravlja različne pravilnike, klinične poti, mortalitetne konference, brifinge po vsakem oživljanju in skrbi za nadzor na sprejetimi kazalniki kakovosti. Ostajajo pa še vedno pričakovanja, ki jih mora urediti MZ:

  1. Nove zaposlitve, da bomo lahko organizacijsko in strokovno še uspešnejši (trenutno imajo 21 vlog za soglasje k zaposlitvi na MZ). Zdravniški kader, ki pokriva delo v UC so specialisti internisti in kirurgi ter delno anesteziologi, ki so 24 ur prisotni, po 22-ti uri v obliki dežurstva, ko skrbijo še za pripadajoče oddelke. Imajo 7 diplomiranih medicinskih sester, ki imajo specialna znanja Manchesterske triaže, 9 zdravstvenih tehnikov in 5 ortopedskih tehnologov, ki se delno vključujejo v delo UC. Prav tako se delno vključujejo še administrativno osebje, laboratorijski delavci, rentgenski inženirji, rentgenologi ter ostale tehnično vzdrževalne službe.
  2. Sprejem pravilnika o nujni medicinski pomoči v državi.
  3. Doreči financiranje in napotitve v UC z ZZZS.
  4. Vzpostaviti najugodnejšo mrežo NMP v pomurski regiji.

V letu 2015 smo v soboški bolnišnici zbrali 69.409 evrov doniranih sredstev. Poleg GMT-ja iz Murske Sobota, ki je vsakoletni donator v zadnjih šestih letih so ostali večji donatorji v letu 2015 še:

  • Družba za razvoj interne medicine,
  • Roche Ljubljana,
  • Zavarovalnica Triglav,
  • Lek Ljubljana,
  • Evangeličanska občina Murska Sobota.

Sredstva namenjajo nakupu specializiranih aparatur.

Vodstvo bolnišnice

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost