Svet zavoda soboške bolnišnice potrdil finančni načrt in program dela za leto 2015

12.05.2015

Program dela v letu 2015 v enaki višini kot leta 2014 - Odprtje urgentnega centra – Za medicinsko opremo bomo namenili 2,4 milijona evrov

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobotaje je na svoji zadnji seji potrdil program dela bolnišnice v letošnjem letu. Predviden obseg dela v letu 2015 bo enak, kot leta 2014. V letošnjem letu načrtujemo nekaj pomembnejših pridobitev, in sicer začetek delovanja urgentnega centra, v jesenskem času pa odprtje prenovljenega laboratorija v kletnih prostorih urgentnega centra. Letos  bomo več sredstev namenili za medicinsko opremo.

V bolnišnici načrtujemo zdravljenje v bolnišnični obravnavi za 17.452 pacientov. V specialističnih ambulantah bomo zdravili 164.617 bolnikov in opravili 1.886.371 točk. Načrtovanih je 14.600 raznih operacij in 11.192 različnih dializ.

V okviru neakutne bolnišnične obravnave načrtujemo 11.414 bolniško oskrbnih dni. V okviru specialistične ambulantne dejavnosti prav tako načrtujemo, da bomo opravili 6.041 preiskav na magnetni resonanci in 3.502 preiskav na CT. Načrtovani prihodki znašajo 43,8 milijona evrov. Za nove naložbe bomo namenili 2,4 milijona evrov in jih bomo financirali z lastnimi sredstvi.
Ključni cilji delovanja:

  • skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah,
  • razvoj novih metod oz. storitev zdravljenja (nukleolize, vstavljanje stalnih pacemakerjev, vaskulatni in koronografski center),izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev,
  • povečanje zadovoljstva pacientov,
  • vzpostavitev delovanja urgentnega centra

Marjan Maček, univ.dipl.ekon.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost