Svečana otvoritev Urgentnega centra

16.09.2015

Prostori novega Urgentnega centra Murska Sobota (UC) v Splošni bolnišnici Murska Sobota so bili predani svojemu namenu. Delo v UC je steklo še isti dan v popoldanskih urah, po slavnostni otvoritvi, ki je potekala v sklopu obiska Vlade RS v Pomurju. Slavnostni trak sta prerezala Ministrica za zdravje, ga. Milojka Kolar Celarc in direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, g. Bojan Korošec. UC v Murski Soboti je eden izmed 10 UC, ki jih je sofinanciral Evropski sklad, v skupni vrednosti 30 milijonov evrov, delež države pa znaša 5,3 milijona evrov. Sama gradnja UC v Murski Soboti je znašala 6.147.110,00 evrov.

Urgentni centri so namenjeni oskrbi in sprejemu urgentnih pacientov. Organiziran je kot oddelek v sklopu soboške bolnišnične dejavnosti, kot služba za izvajanje nujne medicinske pomoči. V njem so prostori za pregled in oskrbo urgentnih pacientov ter prostori za 24 urno opazovanje pacientov. Vsebuje vse dejavnosti, ki so predvidene za prvo urgentno obravnavo in diagnostiko pacientov, za nadaljnjo usmeritev in določitev potrebnih postopkov ter ustrezne terapije na specialističnem nivoju strok. Po besedah ministrice za zdravje, ga. Milojke Kolar Celarc gre za enega izmed največjih evropskih projektov na področju zdravja v Sloveniji, s katerim skušajo omogočiti modernejšo, dostopnejšo, kakovostnejšo in bolj učinkovito izvajanje službe neprekinjene nujne medicinske pomoči na območju celotne Slovenije in s tem odpravo trenutnih regionalnih razlik. »S ponosom in veseljem lahko naznanim, da smo danes prerezali že peti trak na otvoritvi UC. Smo na polovici, vendar kmalu bo mreža 10 UC po Sloveniji vzpostavljena«, še doda. Tudi direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, g. Bojan Korošec pove, da bo z delovanjem novega UC rešen marsikateri problem,še posebej delo v Internistični urgentni ambulanti, ki poteka v utesnjenih in neprimernih prostorih za zdravnike in celoten tim, bolniki pa čakajo na pregled in izvide na hodniku Internega oddelka.

Urgentni center Murska Sobota

Cilj ureditve UC Murska Sobota je povečati hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj v pomurski regiji ter urediti ustrezno povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne ravni. Tako se bo povečala učinkovitost, izboljšala dostopnost in zvišala strokovna raven izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči za uporabnike storitev službe nujne medicinske pomoči z območja Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Za Splošno bolnišnico Murska Sobota je UC velika pridobitev, saj so na enem mestu pridobili poleg urgenci namenjenih in opremljenih prostorov, še enodnevno bolnišnico za internistične bolnike, prostor za nov bolnišnični laboratorij, simulacijski center, ki je v nastajanju in nekaj zdravniških sob. Največje prednosti pridobitve UC in nove organizacije pa so:

  • skupni reanimacijski prostor s sodobno opremo in prisotnostjo reanimacijskega tima ob najtežjih bolnikih in poškodovancih,
  • triaža po posebnem (Manchesterskem) sistemu, ki jo bo izvajal za to usposobljen negovalni kader,
  • opazovalnica, kamor bodo nameščali paciente, ki potrebujejo nadzor pred prvo obravnavo, med obravnavo in morebitno krajše zdravljenje.

Reorganizacija storitev nujne medicinske pomoči še v teku

Ker dodatnega negovalnega kadra, kljub novemu načinu dela triaže, za enkrat še niso dobili, bodo vsi zaposleni s področja zdravstvene nege prerazporejeni z drugih delovišč. Nekateri zaposleni pa se bodo v delo UC še vedno vključevali s svojih obstoječih delovišč. Na primer, bolničarji iz operacijskega bloka, vendar le v nočnem času, ko ne bo aktivnosti v operacijskih dvoranah, radiološki inženirji in inštrumentarke. Na osnovi trenutno dogovorjene metodologije bo še najmanj sprememb pri delu zdravnikov v urgentni medicini, ki se bo izvajalo po štirih segmentih. Življenjsko ogrožajoča stanja bodo oskrbljena v reanimacijskem prostoru, primarni nivo zdravstvene oskrbe bo storitve zagotavljal v nočnem času in dela prostih dneh, na temeljih novega triažnega sistema pa se bo odvijala internistična in kirurška urgentna oskrba. Za vse bo na voljo opazovalnica s stalnim nadzorom negovalnega osebja, urgentni pacienti pa do štirih ur ostajajo pod domeno zdravnika, ki jih bo napotil v opazovalnico.

Vseh sprememb v organizaciji delovanja UC, ki so bile napovedane s strani Ministrstva za zdravje za enkrat še ne bo, ker novi pravilnik o organizaciji službe nujne medicinske pomoči še ni sprejet in usklajen. Na novo odprti UC je vsebinsko in funkcionalno morda res nekoliko okrnjen, ker osnovno in bolnišnično zdravstvo v UC nista združena v celoti, kot je bilo načrtovano oziroma je le-to premaknjeno v prihodnost.

Postavljene spremembe v organizaciji oskrbe urgentnih pacientov postavljajo pacienta v središče dogajanja, z nadgrajevanjem spoštovanja pacientovih pravic do njegovega časa, zasebnosti in diferenciranja potreb, na kar se navezuje obveza zagotavljanja najvišjega možnega nivoja strokovne oskrbe. Delo v UC je timsko. Temelji na strokovnem znanju in profesionalni komunikaciji, s katero se lahko reši marsikatera dilema. Najpomembnejše vodilo pri delu pa je hitro in strokovno obravnavan pacient.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost