SPREJEM POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2017

08.03.2018

V torek, 6. 3. 2018, je Svet zavoda bolnišnice Murska  Sobota kot najpomembnejšo točko dnevnega reda  obravnaval,razpravljal in sprejel Letno poročilo za leto 2017.

Ključne ugotovitve:

  • Bolnišnica je poslovno leto 2017 končala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 864.445,00 EUR, kar predstavlja 1.6 % celotnega prihodka.
  • Vsi zastavljeni cilji bolnišnice v letu 2017 so bili skoraj v celoti realizirani (akutna bolnišnična obravnava 99,4 %, neakutna bolnišnična obravnava 98,8 %, specialistična ambulantna dejavnost 101,6 %).
  • V letu 2017 je bilo opravljenih za 1.4 % manj operacij kot predhodno leto, dializ je bilo za 5,9 % več kot leto prej, prav tako je bilo za 2,4 % več preiskav z magnetno resonanco in za 2.9 % večpreiskav s CT-jem.
  • Realizirana utež je bila 1,42, priznana pa 1,39, zato je bolnišnica samo v akutni bolnišnični obravnavi zaradi nižje plačane uteži od realizirane izgubila  900.000,00 EUR prihodka.   
  • Stanje komulativne izgube preteklih let  se je zato z 1.906.324,00 EUR  povečalo na  2.770.769,00 EUR. 
  • Razlog o negativnem poslovanju se pripisuje podcenjeni uteži in nizkim cenam zdravstvenih storitev.  Odhodki so rasli hitreje kot prihodki v primerjavi z lanskim letom. Odhodki so se tako najbolj povečali na področju stroškov dela iz naslova napredovanj, višjih plač zdravnikov, odprave plačnih anomalij skupine Jv zdravstveni negi, izplačila nadur po referenčnih obdobjih, plačila nadur za dežurstvo in novih zaposlitev.Na dan 31. 12. 2017 je bilo v bolnišnici 1.071 zaposlenih - skupaj s pripravniki in specializanti, kar je  za 44 zaposlenih več od števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016. 
  • Kljub težkemu finančnemu stanju je bilo v nova osnovna sredstva vloženih 3.006.000,00 EUR, od tega1.264.000,00 EURv medicinsko opremo ter 1.311.000,00 EUR v zgradbe (od tega samo 939.287 v novi laboratorij). 
  • Likvidnost bolnišnice se je v letu 2017 poslabšala. Zapadle obveznosti so se povečale v primerjavi z letom 2016 z 3.765.000,00 na 4.622.000,00 EUR v letu 2017. Obveznosti do dobaviteljev bolnišnica plačuje z zamudo od 60  do 90 dni. 
  • V letu 2018  je bolnišnica tudi v sanacijskem programu za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti. Poleg notranjih ukrepov in aktivnosti za racionalizacijo stroškovposlovanja,pričakujemo tudi zvišanje cen zdravstvenih storitev, boljše vrednotenje zdravstvenih programov,odpravo podcenjenosti bolnišnice skozi višjo oziroma realizirano utež.  Pričakujemo tudi realno vrednotenje zdravstvenih storitev  v delovanju urgentnega centra, saj sedanja finančna sredstva ne zadoščajo za njegovo normalno delovanje. 

Leto 2018 bo v zdravstvu zelo težko leto. Večina bolnišnic, kot tudi naša bolnišnica, se bodo ukvarjale s sanacijo poslovanja. Kljub napovedi zvišanja BDP za 3,9 odstotkov, bo v zdravstvu premalo denarja za realno plačilo opravljenih zdravstvenih storitev in nadaljnjega razvoja zdravstvene dejavnosti.

                                                                                                                                 Vodstvo

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost