Soboška bolnišnica uspešna v prvem četrtletju

24.06.2015

Splošna bolnišnica Murska Sobota je v prvem četrtletju dosegla pozitiven poslovni rezultat v višini nekaj več kot 198 tisoč evrov. V letošnjem letu načrtujejo nekaj pomembnejših pridobitev, in sicer začetek delovanja urgentnega centra, v jesenskem času pa odprtje prenovljenega laboratorija v kletnih prostorih urgentnega centra. Prav tako v soboški bolnišnici nadaljujejo z dobrim sodelovanjem z Vseučiliščem Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku in Medicinsko fakulteto Osijek.

Prihodki v obdobju od januarja do aprila so znašali 15.007.710 evrovin so višji za dobre štiri odstotne točke od prihodkov v enakem obdobju lanskega leta. Odhodki v enakem obdobju so znašali 14.809.642 evrovin so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 višji za štiri odstotke višji od planiranih vrednosti. V bolnici so tako v prvem četrtletju letošnjega leta dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 198.068 evrov.Ključni cilji vodstva soboške bolnišnice pa ostajajo enaki in se osredotočajo na:

  • skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah,
  • razvoj novih metod oz. storitev zdravljenja (nukleolize, vstavljanje stalnih pacemakerjev, vaskulatni in koronografski center),
  • izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev,
  • povečanje zadovoljstva pacientov,
  • vzpostavitev delovanja urgentnega centra.

Ožje vodstvo soboške bolnišnice se je junija udeležilo strokovnega srečanja 16 + 1 HEALTH MINISTERS MEETING BETWEEN CHINA AND CEEC v Pragi. Seminar je potekal pod pokroviteljstvom predsednika Češke vlade Bohuslav Sobotke, udeležili pa so se ga ministri za zdravje ter visoki predstavniki ministrstev, zdravstvenih organizacij in zavodov iz 16 srednje evropskih ter vzhodno evropskih držav in Kitajske. Med visokimi gosti sta bili tudi podpredsednica kitajske vlade in podpredsednica organizacije WHO. Glavni namen srečanja je bil predstaviti dosežke kitajske tradicionalne medicine in jo približati našim uporabnikom. Del srečanja so bila tudi bilateralna srečanja s predstavniki kitajske vlade in predstavniki kitajskih bolnišnic, prav tako pa tudi s predstavniki slovaškega in srbskega ministrstva za zdravje.

V letošnjem letu se intenzivno nadaljuje tudi sodelovanje z Vseučiliščem Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku in Medicinsko fakulteto Osijek. V jeseni tako načrtujejo začetek izvajan študijskih vaj v soboški bolnišnici, ki bi jih izvajali zdravniki iz soboške bolnišnice.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost