JAVNI RAZPIS

11.09.2019


Datum: 11.09.2019

 

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Murska Sobota na podlagi Pravilnika o kadrovskem štipendiranju v Splošni bolnišnici Murska Sobota objavlja

 

JAVNI RAZPIS

KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 • Študijski program in izobrazba:

  - študijski program: enovit magistrski študijski program 2. stopnje Medicina / Splošna medicina

  - izobrazba: doktor medicine / doktorica medicine

 • Število razpisanih štipendij: 4

 • Obvezne priloge k vlogi za dodelitev štipendije:

  - potrdilo o vpisu za študijsko leto 2019/2020

  - potrdilo o opravljenih izpitih ali dokazilo o povprečni oceni prejšnjega letnika oz. maturitetno spričevalo za študente prvega letnika

 • Rok za oddajo vloge: 11. 10. 2019

 • Prosimo, da kandidati oddajo vlogo osebno na vložišču Splošne bolnišnice Murska Sobota oziroma jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

  Splošna bolnišnica Murska Sobota

  Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

  9000 Murska Sobota

   

                                                                         Splošna bolnišnica Murska Sobota

   

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost