Izvajanja zdravstvenih pregledov in posegov v specialistično ambulantni dejavnosti v spremenjenih pogojih dela zaradi pojava SARS-CoV (COVID-19)

06.07.2020

Vsi pacienti, ki bodo v prihodnjih dneh prihajali v specialistične ambulante (nenujne zdravstvene preglede) po novem ne bomo več telefonsko klicali zaradi epidemiološke poizvedbe, ampak bodo ob vabilu dobili vprašalnik z vprašanji o znakih/simptomih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom.

Vprašalnik za epidemiološko poizvedbo za koronavirusom (COVID-19) bodo morali izpolniti en dan pred napovedanim terminom zdravstvene obravnave in resničnost svojih navedb potrditi s podpisom. Ob tem vas moramo seznaniti, da z navajanjem neresničnih podatkov lahko ogrožate druge paciente ali osebje in ste v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih lahko kaznovani.

Vprašalnik za epidemiološko poizvedbo za koronavirusom (COVID-19) je dostopen na spodnji povezavi in si ga lahko natisnejo in izpolnjenega prinesejo na pregled. Vstop v bolnišnico bo mogoč samo v primeru, da bodo vsi odgovori na vprašalniku negativni. V primeru vsaj enega pozitivnega odgovora, pokličejo na telefonsko številko (02) 5123 730 da dobijo nov termin.

Pacienti, ki ob prihodu s seboj ne bodo imeli izpolnjenega vprašalnika, v bolnišnico ne bodo mogli vstopiti.

Ob vstopu v bolnišnico (samo na vstopnih mestih) bo izpolnjeni vprašalnik še enkrat preverilo zdravstveno osebje.

Zaradi zagotavljanja varnosti vas prosimo, da se ob prihodu v bolnišnico držite navodil in upoštevate nasvete zaposlenih.

Na specialistični pregled pridejo največ 15 minut pred naročenim terminom oziroma določeni uri z zaščitno masko, ki si jo zagotovijo in nadenejo že pred vstopom v samo bolnišnico. Če je možno, na pregled pridite sami, brez spremljevalcev.

Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje in upoštevanje navodil!

 

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost