Akreditacija AACI v Splošni bolnišnici Murska Sobota

02.04.2015

V minulih treh dneh je v Splošni bolnišnici Murska Sobota potekala akreditacijska presoja po Mednarodnem Akreditacijskem Standardu za Zdravstvene Organizacije – AACI. Istočasno je potekala tudi presoja skladnosti sistema vodenja kakovosti s standardom ISO 9001. V treh dneh presoje so presojevalci obiskali različne oddelke in službe, opravljali razgovore z vodstvom, zaposlenimi in pacienti ter pregledovali tako zdravstveno kot poslovno dokumentacijo. Končno poročilo v soboški bolnišnici pričakujejo v štirinajstih dneh.

Področja presoje so bila:

  • Obvladovanje tveganj (Risk management), upravljanje transfuzije krvi in delovanje bolnišničnega transfuzijskega odbora
  • Upravljanje s kadri - preverjanje licenc, kontinuiranega izobraževanja, kliničnih pooblastil, ocenjevanje osebja … in
  • Vzdrževanje medicinskih aparatur in prostorov, spremljanje in nadzorovanje napak pri dajanju zdravil, nadzor nad hladilniki, kjer se hranijo zdravila, preprečevanju okužb povezanih z zdravstvom, avtorizacija izvidov, podpisovanje soglasij, sterilizacija, požarna varnost, histopatološka diagnostika v kirurgiji, spremljanje kazalnikov kakovosti …

Presojevalci so po treh dneh vestno opravljenega dela čestitali bolnišnici za njen ugotovljen napredek.

Kljub temu, da v soboški bolnišnici končno poročilo o presoji pričakujejo v štirinajstih dneh, so na podlagi informacij presojevalcev v soboški bolnišnici zadovoljni z dosedanjimi dosežki na področju izboljševanja kakovosti in varnosti oskrbe pacientov, upravljanjem in vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti, za kar se vodstvo zahvaljuje slehernemu zaposlenemu v bolnišnici.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost