ZDRAVSTVENI RAZVOJNI FORUM - NAJBOLJŠA PRAKSA V ZDRAVSTVU V LETU 2021

23.06.2021

Letošnji Zdravstveni razvojni forum, ki je osrednji dogodek za menedžment v zdravstvu, je potekal od 17. do 18. junija 2021 v Portorožu. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik republike Borut Pahor. Rdeča nit foruma je bila Stabilnost in vzdržnost zdravstvenih sistemov – odgovor na krizo.

Na konferenci so si predavatelji prizadevali celovito pokriti področje upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter podati osnovo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov. Z močno mednarodno zasedbo, saj so sodelovali tudi strokovnjaki iz sosednjih držav, je bil forum usmerjen v podajanje predlogov in rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema prihodnosti. V vsebinskih sklopih Stabilnost in vzdržnost, Kakovost in varnost, Kriza kot sito rešitev, Digitalizacija in Kako naprej so domači in tuji strokovnjaki podali izkušnje o spopadanju z epidemijo covida-19 in predlagali rešitve za izboljšanje zdravstvenih sistemov.

Na Zdravstvenem razvojnem forumu so že tretje leto zapored podelili priznanje najboljše prakse v zdravstvu z namenom prepoznavanja in prenosa dobrih praks, ki izstopajo v slovenskem prostoru in imajo dodano vrednost. Z razpisom želijo organizatorji dodatno spodbujati razvoj in rast dobrih praks in seveda tudi njihovo promocijo, saj pogosto ob vseh negativnih informacijah v zdravstvu ostanejo skrite oz. nepredstavljene.

Razpis najboljše prakse v zdravstvu so pred dvema letoma prvič izvedli v sodelovanju s Public Health HUB (Hrvaška). Razpis je skladen z metodološkimi usmeritvami, ki bodo veljale v naslednji perspektivi za projekte EU in je tako odlična priložnost za proaktiven pristop k projektom prihodnosti. Ključni merili pri razpisu najboljše prakse v zdravstvu sta kakovost in varnost v zdravstvu. Kakovost je nenehno izboljševanje zdravstvene prakse. Stalno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe je nujno priporočilo v vsaki zdravstveni praksi. Vrednote zdravstvenih sistemov Evropske unije zajemajo univerzalnost, dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe, enakopravnost in solidarnost – s ciljem doseči kakovostno, z dokazi podprto, etično in varno zdravstveno oskrbo, ki je osredotočena na pacienta. V razpisu tako nagrajujejo najboljše zdravstvene prakse v slovenskem prostoru, ki v najvišji meri uresničujejo omenjene cilje. Metoda, ki je organizatorje vodila v razpisu, je model vrednotenja praks v zdravstvu PUB HUB, razvit v okviru programa PUB HUB Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu. V strokovni komisiji za izbor najboljših praks v zdravstvu v slovenskem prostoru sodeluje tudi prof. dr. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, eden izmed snovalcev in razvojnikov modela, ki ima na tem področju obsežne izkušnje.

Med prispelimi nominacijami so v strokovni komisiji izbrali 3 finaliste glede na umeščenost po ravneh zdravstvenega varstva. Trije izbrani finalisti za priznanje najboljše prakse v zdravstvu 2021 po kriterijih kakovost in varnost v zdravstvu so bili:

  • Zdravstveni dom Sevnica s prakso Dostopnost kot temelj kakovosti primarne zdravstvene ravni v ZD Sevnica v luči pandemije covida-19;
  • Splošna bolnišnica Murska Sobota s prakso Kadrovski, prostorski in organizacijski izzivi obravnave pacientov v Splošni bolnišnici Murska Sobota v času epidemije covida-19;
  • Slovenija-transplant s prakso Darovanje organov v Sloveniji: strokovnost, kakovost, etičnost, solidarnost, vzajemnost.

Po predstavitvah vseh treh praks je sledilo glasovanje udeležencev foruma za najboljšo prakso po njihovem izboru, prislužil si jo je Zdravstveni dom Sevnica z omogočanjem stalne dostopnosti vsem pacientom kljub epidemiji covida-19.

Avtorice poslane dobre prakse iz naše bolnišnice so bile Metka Lipič Baligač, mag. zdrav. nege, Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag., in doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med. Ob tem dosežku in priznanju pa gre zahvala vsem zaposlenim v Splošni bolnišnici Murska Sobota, ki so med obvladovanjem epidemije covida-19 dokazali, da skupaj zmoremo več.
 

Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje,
  koordinatorica sistema vodenja kakovosti,

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med.,
vodja raziskovalne dejavnosti

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost