Uspešno izveden program za leto 2016

06.01.2017

Splošna bolnišnica Murska Sobota je v celoti realizirala redni program za leto 2016, opravljen je bil tudi dodatni program. Vloženega je bilo veliko trdega dela in truda, še posebej v zadnjih mesecih. 100% realiziran program ima še toliko večjo težo, saj je bil dosežen stavki navkljub. Utež je višja od priznane, kar znova dokazuje, da smo bolnišnica z vse večjim številom težjih primerov. Ob izvedenem rednem in dodatnem programu se nadejamo pozitivnega rezultata poslovanja za zaključeno leto.

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost