Sestanek na temo reorganizacije službe NMP

11.05.2015

V soboto 9. maja je v prostorih bolnišnice ob obisku ministrice in sodelavcev po ogledu prostorov Urgentnega centra potekal sestanek na temo reorganizacije službe NMP. 

S strani ministrstva so se sestanka udeležili ministrica za zdravje,  generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko, vodja Sektorja za razvoj zdravstvenega varstva na MZ ter trije člani delovne skupine za pripravo izhodišč in analize za reorganizacijo in oblikovanje nove mreže službe NMP.

Udeležencem, direktorjem pomurskih zdravstvenih domov, županom in pomurskim poslancem, ter medijem in drugim zainteresiranim so bila predstavljena izhodišča reorganizacije in osnove osnutka novega pravilnika. Izpostavljenih je bilo več dilem predvsem s področja osnovnega zdravstva, v glavnem kot prizadevanja iskanja najboljših rešitev v smislu oblikovanja vsaj še kakšnega satelitskega Urgentnega centra v pomurski regiji.

Ogled novih prostorov Urgentnega centra se je zaključil s priznanjem bolnišnici in pobudo, da se sedanja oblika delovanja urgentne dejavnosti čimprej začne izvajati v novih prostorih.

Prim.asist.Daniel Grabar, dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost