SEJA SVETA ZAVODA

26.10.2017

Dne 22.9.2017 je bila prva konstitutivna seja sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na omenjeni seji so bili na novo imenovani člani sveta zavoda s strani države Dušan Bencik in Jasmina Špende. S strani lokalne skupnosti je bil na novo imenovani Miran Forjanič, s strani plačnika ZZZS pa Tatjana Kolenc. S strani zaposlenih sta bila imenovana Nataša Kreft in Marjan Žekš. Iz preteklega mandata ostajajo člani Marko Virag, Maja Klemenčič in Simon Jevšinek. Za predsednika sveta zavoda je bil izvoljen Marko Virag, ki je vodil svet zavoda že v preteklem mandatu, za podpredsednico pa je bila izvoljena Nataša Kreft, predstavnica zaposlenih.   Na 2. seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota,  ki je bila 25.10.2017, je bila  glavna točka dnevnega reda  obravnava Vloge za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnost javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Na podlagi prej omenjenega zakona je bolnišnica upravičena do enkratnega transferja v višini 1.525.059 EUR.  

Z omenjeno višino finančnih sredstev bo bolnišnica  delno omilila slabo finančno situacijo oz. nelikvidnost. 

Vodstvo bolnišnice

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost