Poziv potencialnim kandidatom za delovno mesto Mladi raziskovalec

28.06.2018

Na razpisu »Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis za MR+«, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. bil izbran kot mentor mlademu raziskovalcu na področju Klinična medicina.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota, ki je mentorjeva raziskovalna organizacija, bomo v kratkem pripravili razpis za delovno mesto Mladi raziskovalec, ki bo z delom pričel predvidoma 1. 10. 2018. Do 1. 9. 2018 moramo ARRS sporočiti ime izbranega kandidata ali kandidatke.

Mladi raziskovalec bo deloval na Internem oddelku in se vključeval v raziskovalno dejavnost bolnišnice. Mentorjevi temeljni raziskovalni področji sta Srce in ožilje ter Javno zdravje, izbrani kandidat pa bo raziskoval na področju kroničnih bolezni, kjer se bo lahko usmeril v eno ali več podpodročij: epidemiologija, metabolizem in metabolične spremembe, mišica in telesna zmogljivost, sočasna obolenja. Eden od primerov multidisciplinarnega raziskovanja in povezovanja več področij so raziskave glede statusa železa pri bolnikih s kroničnimi boleznimi, kjer imamo premalo podatkov o epidemiologiji in kliničnem pomenu za več kroničnih bolezni. Prav tako ni raziskano, kakšni so učinki zdravljenja pomanjkanja železa. Določeno obdobje raziskovalnega dela bo kandidat lahko izvedel v tujini pri eni izmed partnerskih organizacij, s katerimi mentor in raziskovalna organizacija že sodelujeta.

Pričakujemo prijave kandidatov z diplomo zdravstvenih ali sorodnih ved (splošna medicina, zdravstvena nega, farmacija, fizioterapija, kineziologija, šport, …), enakovredno pa bomo obravnavali tudi prijave kandidatov iz ostalih komplementarnih ved.

Kandidatom svetujemo, da se seznanijo z osnovnimi pogoji razpisa, ki so objavljeni na spletni strani ARRS na naslednji povezavi (112.-119. člen): http://www.arrs.gov.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp

Kandidati lahko svoj interes za delovno mesto izkažejo pri mentorju (mitja dot-no-spam lainscak at-no-spam guest dot-no-spam arnes dot-no-spam si), kjer bodo dobili tudi več informacij o raziskovalnem delu in razpisu.

 

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost