DRŽAVNI PROGRAM DORA

24.11.2017

Državni program DORA pričenja s slikanjem žensk v Splošni bolnišnici Murska Sobota

Ljubljana, 24. november 2017 – Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA danes pričenja z delovanjem tudi v Pomurju. Splošna bolnišnica Murska Sobota je uspešno izpolnila strokovne zahteve in postalapresejalni center v programu DORA. S tem bo v pomurskih občinah ženskam med 50. in 69. letom omogočena presejalna mamografija vsaki dve leti, s katero se lahko odkrije raka, še preden se pojavijo tipni znaki. Z odprtjem novega centra je zdaj v program DORA vključenih 78 % vseh slovenskih žensk v ustreznem starostnem obdobju.

V prihodnjih dveh letih bodo na presejalno mamografijo v SB Murska Sobota povabljene vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v občinah Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. Skupaj je v teh občinah 17.157 ženskstarih od 50 do 69 let.

 

Ženske bodo na dom prejele pisno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta določena datum in ura pregleda v murskosoboški enoti DORE. V primeru, da jim termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ali pišejo na elektronski naslov dora at-no-spam okno-i dot-no-spam si. Prav tako se lahko ženske na pregled naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je zanje brezplačen. S presejalnomamografijolahko odkrijemo raka dojk,še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni. To je zelo pomembno, saj je zdravljenje lahkouspešno, če je rak odkrit na začetni stopnji.

Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORE v SB Murska Sobota izvajajo strokovno usposobljeni radiološki inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko v DORI ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano. Z odprtjem presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, ki je predvideno v 2018, bodo ženske iz SV dela Slovenije nadaljnje preiskave in zdravljenje nato opravljale v Mariboru.

Ob začetku delovanja presejalnega centra DORA v murskosoboški bolnišnicije mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, dejal:»Izjemno smo veseli, da so v Splošnibolnišnici Murska Sobota uspeli izpolniti vse zahteve zastacionarni presejalni centerin se tako vključiti v program DORA. Vodstvu in vodji radiološkihinženirjev bi se rad zahvalil za kooperativnost, ki so jo izkazali tekom vzpostavljanja centra. Z odprtjem novega centra bodo od danes naprej tu opravljali presejalne mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk za ženske iz Pomurja, ki doslej v program DORA niso bile vključene. Zato vabimo ženske, da se odzovejo vabiluin se vključijo v program DORA, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojk lahko uspešnejše.«

Bojan Korošec, dr. med., spec. int.,direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota,je priključitev Splošne bolnišnice Murska Sobota v program DORA pospremil z besedami:»Murskosoboška bolnišnica je peta največja v Sloveniji. Naš cilj je kakovostna in varna obravnava našega prebivalstva. Zato smo med prvimi v Sloveniji pridobili mednarodno akreditacijo in smo tudi učna bolnišnica za tri medicinske fakultete. Naše želje pa sežejo vse do postavitve kliničnega oddelka. V to strokovno skrb za naše prebivalstvo sodi tudi odprtje državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA. Tako tudi v Prekmurju stopamo na pot zgodnjega in uspešnejšega odkrivanja najpogostejšega raka pri ženskah – to je rak dojk. Presejalnemu centru v programu DORA želim uspešno delo, kolegom iz Ljubljane z Onkološkega inštituta pa se zahvaljujem za strokovno pomoč in si želim uspešnega  sodelovanja tudi v prihodnje.«

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, je povedala: »Z odprtjem centra DORA v Murski Soboti bodo tudi ženske iz pomurske regije vabljene v program DORA z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk. Odprtje novega centra je potrditev, da lahko z dobrim načrtovanjem, upravljanjem in izvajanjem programa ter konstruktivnim sodelovanjem dosegamo cilje strateškega načrta programa DORA in cilje Državnega programa obvladovanja raka. Če je rak zgodaj odkrit, je tudi zdravljenje lahko uspešnejše, kar prispeva k boljšemu preživetju in nenazadnje k večji kakovosti življenja bolnic. Skupaj smo uspešnejši tudi, ko gre za zdravje. Naj to velja tudi za vse ženske, ki boste prejele vabilo programa. Odzovite se in opravite mamografijo v programu DORA.«

Širitev državnega programa DORA na območje celotne Slovenije

V program DORA so po zadnji širitvi vabljene ženske iz naslednjih OE ZZZS: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,Koper, Kranj (delno), Nova Gorica, Novo mesto in Krško (delno), kar predstavlja78 % vseh ustreznih slovenskih žensk.V programu DORA načrtujejo, da bodo do konca leta 2017 program razširili na vse območne enote ZZZS.

V letu 2016 v programu DORA odkritih 370 rakov dojk

Leta 2016 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA opravili dobrih 57.000presejalnih mamografij. Zdravniki radiologi so leta 2016 odkrili raka dojk pri370-ih ženskah, tretjina odkritih invazivnih rakov pa je bila enaka ali manjša od 10 mm.

Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2016 je bilo opravljenih skoraj 215.000 presejalnih mamografij, pri 1.500 ženskahpa so odkrili raka dojk.

 

 

O programu DORA

DORA je organiziran državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov.

Program DORA se izvaja po strogih Evropskih smernicah kakovosti, ki vključujejo dodatno usposabljanjevključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v presejalnem procesu. Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, zato strokovnjaki OI priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled.

 

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost