Akreditacija AACI v Splošni bolnišnici Murska Sobota

02.04.2015

V minulih treh dneh je v Splošni bolnišnici Murska Sobota potekala akreditacijska presoja po Mednarodnem Akreditacijskem Standardu za Zdravstvene Organizacije – AACI. Istočasno je potekala tudi presoja skladnosti sistema vodenja kakovosti s standardom ISO 9001. V treh dneh presoje so presojevalci obiskali različne oddelke in službe, opravljali razgovore z vodstvom, zaposlenimi in pacienti ter pregledovali tako zdravstveno kot poslovno dokumentacijo. Končno poročilo v soboški bolnišnici pričakujejo v štirinajstih dneh.

Področja presoje so bila:

  • Obvladovanje tveganj (Risk management), upravljanje transfuzije krvi in delovanje bolnišničnega transfuzijskega odbora
  • Upravljanje s kadri - preverjanje licenc, kontinuiranega izobraževanja, kliničnih pooblastil, ocenjevanje osebja … in
  • Vzdrževanje medicinskih aparatur in prostorov, spremljanje in nadzorovanje napak pri dajanju zdravil, nadzor nad hladilniki, kjer se hranijo zdravila, preprečevanju okužb povezanih z zdravstvom, avtorizacija izvidov, podpisovanje soglasij, sterilizacija, požarna varnost, histopatološka diagnostika v kirurgiji, spremljanje kazalnikov kakovosti …

Presojevalci so po treh dneh vestno opravljenega dela čestitali bolnišnici za njen ugotovljen napredek.

Kljub temu, da v soboški bolnišnici končno poročilo o presoji pričakujejo v štirinajstih dneh, so na podlagi informacij presojevalcev v soboški bolnišnici zadovoljni z dosedanjimi dosežki na področju izboljševanja kakovosti in varnosti oskrbe pacientov, upravljanjem in vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti, za kar se vodstvo zahvaljuje slehernemu zaposlenemu v bolnišnici.

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost