8. SIMPOZIJ O KRONIČNI RANI

26.10.2017

27.10. 2017 bo v Radencih v hotelu Radin   8. pomurski simpozij o kronični rani in 4. Mednarodni, ki ga skupaj s Strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja organizira Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Upravičeno smo lahko ponosni, da je ob tem, da je simpozij postal tradicionalen, vedno znova strokovno zanimiv, z zanimivimi in aktualnimi vsebinami; letošnji nosi naslov Kronična rana in izzivi prihodnosti. To kaže tudi interes strokovne javnosti, saj bo na simpoziju čez 200 slušateljev, medicinskih sester, zdravnikov in ostalih strokovnjakov, tako z bolnišnice, s pomurskega prostora in vseh slovenskih zdravstvenih zavodov.

Čas v katerem živimo je poln izzivov, težkih in nepredvidljivih situacij, tudi v zdravstvu.. Tako se tu  pomanjkanje sredstev za financiranje potreb zdravstva nadaljuje,  posledično to pomeni manj resursov za kompetentno in kvalitetno izvajanje naših storitev in vse večje nezadovoljstvo naših uporabnikov, predvsem zaradi časovne dostopnosti. A na izhod iz krize lahko (poleg ostalega) pomembno vpliva tudi znanje in strokovnost, želja po dodatnem izobraževanju in inovativnost, predvsem pa uspešno sodelovanje v multidisciplinarnem timu.

To je v teh časih uspeh, zato smo lahko vsi, ki smo v vseh osmih letih pripravljali ta simpozij, ponosni. Ponosni na strokovno delo na tem področju ter sodelovanje vseh članov Delovne skupine za oskrbo kronične rane, članov Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja ter vseh zaposlenih Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Tudi tokrat je simpozij mednarodni, saj sodelujejo ugledni predavatelji iz Hrvaške, Srbije, Avstrije in Nemčije. Večkrat so nam že prikazali primere svojih dobrih praks in verjamemo, da bo tudi letos tako. Zelo pomembno je kontinuirano izobraževanje vseh članov tima, kakor tudi edukacija bolnikov in njihovih svojcev, kar je bilo na simpozijih v preteklosti že večkrat poudarjeno. Ker si prizadevamo za izboljšanje zdravstvene prakse, je pomembno, da se povezujejo strokovnjaki, ki delajo na tem področju, tako doma kot v tujini.

Zdravstvena nega kot stroka čuti veliko potrebo po spoznavanju in uporabi novosti vseh vrst, ter jih želi podkrepiti s primeri iz prakse, predvsem pa si želi izmenjavo dobrih praks. Temu so tovrstna izobraževanja tudi namenjena. Vsaka novost pomeni spremembo, odzivanje na spremembe pa je odvisno tako od posameznika, kot tudi od sistema, v katerem posameznik deluje. Izvajalci zdravstvene nege smo večinoma odprti za spremembe in jih tudi uspešno uvajamo v prakso.

Tudi na področju oskrbe pacientov z razjedami zaradi pritiska in ostalih kroničnih ran, saj klinične smernice in priporočila redno vključujemo v svoje vsakodnevno delo in s tem  pripomoremo k povečanju kakovostne obravnave bolnikov s kroničnimi ranami; z razvojem novih tehnologij, novih tehnik za zmanjšanje pritiska ter z razvojem novih oblog, pa tudi s celostnim pristopom in sistematičnim dokumentiranjem.

Zagotavljanje kakovosti in varnosti je eden od prioritetnih ciljev, ki smo si ga zastavili v bolnišnici tudi na področju zdravstvene nege. Trudimo se, da bi dosegli dobre kazalnike kakovosti. Eden od njih je tudi preprečevanje razjede zaradi pritiska in oskrba kronične rane. 

Letošnji simpozij  bo v popoldanskem delu preko štirih zanimivih delavnic, ki jih bodo vodili priznani strokovnjaki, pozornost namenil praktični edukaciji, kjer bodo slušatelji lahko tudi aktivno sodelovali.

Potrudili pa se bomo, da bomo tudi v bodoče s simpoziji o kronični rani prepoznavni in zanimivi. Svoje znanje pa bomo prenašali na mlajše sodelavce in bodoče strokovnjake.

Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege

pomočnica direktorja za področje ZN

 

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost