12. maj - Mednarodni dan medicinskih sester

12.05.2017

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester poteka pod geslom Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Cilji trajnostnega razvoja 2030, ki jih je leta 2015 sprejel Vrh Organizacije združenih narodov, predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in prihodnje generacije. Skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja se prepletajo tri dimenzije – ekonomska, socialna in okoljska. Medicinske sestre imamo kot največja poklicna skupina v zdravstvu v različnih delovnih okoljih eno izmed ključnih vlog za doseganje teh ciljev, saj je naš prispevek viden v slehernem izmed njih – tako na globalni kot lokalni ravni.

Slovenske medicinske sestre se dnevno vključujemo v vse cilje trajnostnega razvoja

Zdravstvena nega v svojem poslanstvu temelji na etiki skrbi, pri izvajanju svojih nalog pa se  ukvarja tudi z vprašanji človečnosti. Temelji na zaupanju, spoštovanju in zadoščanju zaposlenih po njihovemu osebnem razvoju. Predvsem pa se zavedamo, da je osnovna pravica vsakega pacienta varna, kakovostna in strokovna zdravstvena obravnava, ki jo lahko medicinske sestre zagotavljamo le, če nas je dovolj. Podatki pa kažejo, da je samo v bolnišničnih okoljih 20–25 odstotkov premalo medicinskih sester, v domovih za starejše pa je stanje še slabše.

Medicinske sestre imamo v svetu eno izmed ključnih vlog pri vseh ciljih trajnostnega razvoja

Pri vsakem izmed 17 ciljev trajnostnega razvoja, opredeljenih v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, imamo medicinske sestre eno izmed ključnih vlog. Eden izmed ciljev je odprava revščine, ki je glavni vzrok nemoči in ima neposredni vpliv na zdravje, medicinske sestre pa smo tiste, ki smo v prvem in neposrednem stiku z najbolj ranljivimi skupinami ljudi. Pri odpravi lakote, ki je osnovni vzrok smrti pri 45 odstotkih otrok po svetu, delamo medicinske sestre na področjih, kjer lahko prepoznamo in obravnavamo podhranjenost, razvijamo nove modele zdravstvene obravnave za to skupino ljudi, razvijamo politiko in spodbujamo zakonodajne spremembe za reševanje tega družbenega problema. 

Nenalezljive bolezni so postale vodilni vzrok smrti po vsem svetu, ekonomska rast, modernizacija in urbanizacija pa v družbo prinašajo nezdrav življenjski slog. Medicinske sestre smo nosilke ključnih zdravstveno vzgojnih sporočil in promocije zdravja ter se zavzemamo za univerzalno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih in kakovostnih osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar.

Glede na demografske spremembe, naraščanje kroničnih  bolezni, ekonomske kazalce in večje potrebe populacije po zdravstveni obravnavi in oskrbi, pa bodo naše aktivnosti v prihodnjem obdobju v naših okoljih usmerjene in razširjene predvsem na naslednja tipična področja:

  • vodenje pacienta s kronično boleznijo (sladkorna bolezen, srčno popuščanje, arterijska hipertenzija, KOPB, astma, demenca, depresija, kronična rana z inkontinenco) ter na druga področja (gerontologijo, psihiatrijo, pediatrijo, patronažno dejavnost, anesteziologijo in intenzivno terapijo, onkologijo, paliativno oskrbo, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, medicino dela, enterostomalno terapijo) in vsa druga, kjer bo prepoznana možnost prenosa poklicnih aktivnosti na diplomirano medicinsko sestro;
  • paliativna oskrba;
  • vodenje pacienta z rakom;
  • koordinacija  različnih zdravstvenih obravnav;
  • oblikovanje in uvajanje prepoznanih sodobnih modelov zdravstvene obravnave;
  • promocija in krepitev zdravja v družbi.

Zdravstvena nega je ključna pri soočanju z zdravstvenimi težavami in v zagovorništvu pacientovih pravic. Medicinske sestre skupaj z drugimi zdravstvenimi sodelavci opozarjamo, da so socialno ekonomske neenakosti nesprejemljive in morajo postati prioriteta na vseh področjih.

Podelitev najvišjih priznanj Zbornice – Zveze in priznanja Angele Boškin za življenjsko delo

Kljub pogosto zahtevnim in napornim pogojem dela slovenske medicinske sestre še vedno strokovno in zavzeto, z optimizmom ter s predanostjo izvajamo svoje poslanstvo, to je skrb za sočloveka. Na praznični dan bo tudi letos organizirana osrednja slovesnost, na kateri bodo podeljena najvišja priznanja Zbornice – Zveze, ki letos praznuje 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Zlate znake prejmejo Doroteja Dobrinja, mag. Darja Kramar, Branka Mikluž, Kristina Novak, Alojzija Prestor in Mirjana Rep. Prejemnica letošnjega priznanja Angele Boškin za življenjsko delo pa je Marija Šipec, in sicer za pionirsko delo na različnih področjih zdravstvene nege ter za nenehna prizadevanja za razvoj stroke in nacionalne organizacije Zbornice – Zveze.

Metka Lipič Baligač, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost