Telefonski imenik

TELEFONSKA CENTRALA
(02) 5123 100

VODSTVO BOLNIŠNICE:


Direktor
Bojan KOROŠEC: (02) 512 31 04

Strokovni direktor:
asist. Daniel GRABAR (02) 512  31 14

Pomočnik direktorja za poslovne zadeve
Marjan MAČEK: (02) 512 31 05

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Metka LIPIČ BALIGAČ: (02) 512 31 12

TAJNIŠTVO:

Metka  KUHAR:               (02) 512 31 08
Darja CIGUT:                  (02) 512 31 03

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA:

VODJA  FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE
mag. Melita VRATAR:  (02) 512 38 35


SLUŽBA  ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO, PLAN IN ANALIZE:

VODJA SLUŽBE  ZA  ZDRAVSTVENO EKONOMIKO, PLAN IN ANALIZE
Natalija ZRIM: (02) 512 31 13

NABAVNA SLUŽBA:

VODJA NABAVNE SLUŽBE
Slavica HERIC: (02) 512 31 15

SLUŽBA ZA INFORMATIKO:

VODJA  INFORMATIKE
Simon GAŠPAR: (02) 512 31 06


PRAVNO KADROVSKA SLUŽBA:

VODJA  PRAVNO KADROVSKE SLUŽBE
Matevž RUŽIČ: (02) 512 31 89

PRAVNIK
Rok PIHLER: (02) 512 38 93


SPLOŠNA SLUŽBA

VODJA  SPLOŠNE SLUŽBE:
Jožica VIHER: (02) 512 31 17

TEHNIČNO  VZDRŽEVALNA SLUŽBA :

VODJA  TEHNIČNO VZDRŽEVALNE  SLUŽBE
Peter BRENČIČ: (02) 512 32 05

ČISTILNA SLUŽBA:

VODJA ČISTILNE SLUŽBE
Rosvita GJERGJEK: (02) 512 31 48

BOLNIŠNIČNA PREHRANA IN DIETOTERAPIJA

VODJA BOLNIŠNIČNE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE
Renata Pleh: (02) 512 32 03

SLUŽBA ZA OSKRBO S TESTILOM:

VODJA SLUŽBE ZA OSKRBO S TEKSTILOM
Nada  OBAL: (02) 512 32 01