Pacienti in obiskovalci

SPREJEM V BOLNIŠNICO
Kadar v našo bolnišnico prihajate v vlogi pacienta oz. vas vaš osebni zdravnik napoti na zdravljenje k nam, ne pozabite: 

 • potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • veljavno napotnico, ki vam jo je izdal osebni zdravnik,
 • dokazilo o zdravstvenem zavarovanju (prostovoljnem, nadstandardnem),
 • dokumente o predhodnih zdravljenjih kot so izvidi, rendgenske slike in podobno,
 •  dokumentacijo o preventivnih cepljenjih,
 • veljavno osebno izkaznico ali potni list.

Ob sprejemu v porodnišnico morate poleg omenjenih dokumentov imeti še:

 • materinsko knjižico (za sprejem v porodnišnico).

OBISKI V BOLNIŠNICI
Ko pa k nam prihajate v vlogi obiskovalca vas prosimo, da se držite nekaj kratkih navodil. Oblikovali smo jih na podlagi izkušenj preteklih let.
Te so pokazale, da si pacienti predvsem želijo:

 • krajših obiskov, saj jih dolgi utrujajo,
 • manj obiskovalcev istočasno (2 do 3 obiskovalce),
 • od hrane le sadje in sokove v manjši embalaži,
 • predvsem čustveno oporo in razumevanje svojcev.

Obiskovalce tudi prosimo, da:

 • ne posedajo po bolniških posteljah,
 • ne povzročajo hrupa ter pazijo na red in čistočo v bolnišnici,
 • po dogovoru z osebjem lahko pomagajo bolniku pri hranjenju, posedanju, sprehajanju,
 • da predvsem iz higienskih razlogov ne prinašajo cvetja.